Mikrolokacije: Rovinj i Rakalj

BN 57
| str. 122-123 | 23.4.2013 | Piše:
Ivan Pamuković


Ne treba biti previše pametan da se ustvrdi kako je lipanj jedan od najboljih mjeseci za odlazak u ribolov. Riba se primakla obali i usput je dobrog apetita, dani su dugi, noći tople, a plaže još uvijek nisu pretrpane. U takvim uvjetima, gotovo i da nema terena na kojem riba "ne radi". Problem ponekad leži u činjenici kako je katkad teško pogoditi koja je ljuskava vrsta u datom trenutku najgladnija.

Na samom ulazu u Rovinj nalazi se pozicija na kojoj se takove nedoumice multipliciraju jer je posjećuju gotovo sve vrste riba. Uzrok takvom izobilju leži u stotinjak metara udaljenoj tvornici, legendarnoj Mirni Rovinj. Nekada osnovni gospodarski subjekt prekrasnog gradića, danas je ekonom-ski zasjenjen turizmom, ali riba se u Mirni još uvijek prerađuje u golemim količinama. Svi otpaci idu direktno u more, pa uopće nije čudno što u nekoliko stotina metara akvatorija, na istom mjestu, možete uloviti oradu, fratra, brancina, pauka, arbuna, pica, velikog špara, cipla, salpu, ušatu, bugvu, ovčic ... (više u tiskanom i CD izdanju)