Mikrolokacija: Punta Krišta

BN 53
| str. 124 | 23.4.2013 | Piše:
Ivan Pamuković


Čak i zimi postoje neka mjesta na kojima se s obale može uloviti poštena riba, samo treba voditi računa o dubini mora. Jedno od takvih je i Punta Krišta, područje bivšeg vojnog kompleksa, smještenog između Puntižele i Pule

Prije lijepe priče o raznim vrstama riba koje obitavaju u ovom akvatoriju na dubinama između 15 i 25 metara, ide jedna malo ružnija. Umirovljenike koji svakodnevno krate dane na mostu između Katarine i kopna ne bi li ulovili kojeg špara ili arbuna za večeru, posjetili su ribolovni inspektori! O tom smo terenu pisali u jednom od prethodnih brojeva. Umjesto jeftinog obroka, ljudi su se kući vratili s uplatnicom na pozamašnu svotu. Jasno je da reda mora biti, jasno je i da zakonodavac kaže kako svatko onaj koji se zatekne u ribolovu bez dozvole mora snositi posljedice tog čina, samo nikako nij ... (više u tiskanom i CD izdanju)