Materijali za izradu jedara

BN 40
| 23.4.2013


U sljedećim redovima teksta pokušat ćemo vam što je moguće jednostavnije opisati pojedine materijale s obzirom na njihovu strukturu, a posebno na njihovu namjenu koja nam je ipak najvažnija pri odluci o odabiru materijala za naša jedra ... (više u tiskanom i CD izdanju)