MarinaCLOUD - Digitalna transformacija marina

BN 179
| 31.7.2016 | Piše:
Krešimir Žic, dipl. ing.
| Foto:
Marina Cloud


Svjesni promjena i rizika nastalih na suvremenom nautičkom tržištu, unazad nekoliko godina u Marina Punat Grupi napravljene su korjenite promjene uobičajenog načina rada s namjerom modernizacije i prilagodbe novim tržišnim prilikama

Nautički turizam se u proteklim godinama značajno promijenio. Dok smo se pred desetak godina mogli izvlačiti na „mediteranski šarm" opravdavajući time operativnu neučinkovitost, lošu organizaciju, manjkavo upravljanje resursima ili slično, danas su kupci puno kritičniji i zahtjevniji, a njihova očekivanja puno veća. U proteklim godinama moderno društvo je prošlo kroz potpunu digitalnu transformaciju koja je dubinski promijenila način života, rada, kupovanja i provođenja slobodnog vremena. Slično kao što se to već mnogo puta dogodilo u prošlosti, posebno kod tehnoloških promjena, postoje oni koji prihvate promjenu, prilagode se i opstanu, te oni koji se još uvijek pitaju što se dogodilo. Svjesni navedenih promjena i rizika, unazad nekoliko godina u Marina Punat Grupi napravljene su korjenite promjene uobičajenog načina rada s namjerom modernizacije i prilagodbe novim tržišnim prilikama. Promjene su osmišljene na više razina, no mi ćemo se zadržati na jednoj koja se tiče informatičkoga uređenja poslovanja. Ovaj program, odnosno aplikacija je nazvan MarinaCLOUD. Iako je tek nedavno puštena u rad, Marina CLOUD je prošla puno sati razvijanja, analize, provjere, testiranja, te je nakon interne beta verzije i finalnih testiranja puštena u rad.

Slijedom poznate izreke J. Welcha, jednog od najboljih svjetskih menadžera iz General Electric koja kaže da je „najbolji način da zadržite kupce tako da stalno pokušavate osmisliti kako im pružiti što više, a za manje novaca", u Marini Punat su vidjeli priliku za povećanje zadovoljstva kupca, odnosno vlasnika plovila, kroz upotrebu moderne tehnologije. Tehnologija danas omogućuje inovativne usluge koje do prije par godina nisu bile moguće. Kao primjer navest ćemo uslugu naprednog dnevnog nadzora plovila. Ona je osmišljena kao mobilna aplikacija pomoću koje se evidentira tko je i kada proveo nadzor svakog pojedinog plovila i veza, je li s plovilom sve u redu, odnosno ako nešto ne valja što je poduzeto u vezi s time. Svakog četvrtka plovilo se fotografira, a petkom ujutro vlasniku e-poštom šalje tjedni izvještaj o nadzoru, zajedno s fotografijom. Ova usluga je izuzetno dobro prihvaćena od strane vlasnika plovila, jer više od 80% vlasnika plovila otvori poslanu e-poštu i pogleda izvještaj.

Logično je da se niti jedan kupac neće odlučiti za marinu samo zato što ima dobar informatički poslovni sustav, pa čak i da je riječ o sustavu koji je najbolji na svijetu, međutim zadovoljstvo kupaca je u vrlo uskoj sprezi s učinkovitim izvršavanjem internih procesa. Na cijenu usluge itekako utječe koliko je proces operativno učinkovit, što je u uskoj vezi s niskom cijenom, koja je pak uvijek u modi. Za primjer ćemo uzeti još jednu vrlo čestu situaciju u marinama. Jedan od ključnih problema u radu svake marine je nadzor slobodnih vezova, posebno onih koji se koriste za tranzit. Isprobana su brojna inovativna rješenja, ali najboljim se ipak pokazalo rješenje koje prikazuje sliku videokamere s trenutnim realnim stanjem slobodnih mjesta, koja se dobije iz sustava nadzora i mobilne aplikacije. Snimljene fotografije se pohranjuju tako da je moguće rekonstruirati stanje vezova mjesecima unazad. Iako je ovo tehnički gledano prilično nezahtjevno rješenje, ono je ipak uštedjelo puno vremena i omogućilo bavljenje stvarnim problemima vlasnika plovila.

Izuzetno važan aspekt informatizacije je predstavljanje kvalitetnih informacija potrebnih za donošenje dobrih poslovnih odluka. Do tih informacija mora se dolaziti na neposredan i jednostavan način, a ne kroz komplicirane analize koje se provlače kroz nekoliko internih službi. Imajući to na pameti, MarinaCLOUD je dizajniran tako da ključne poslovne pokazatelje prikazuje kroz „digitalne kontrolne ploče" koje su dizajnirane prema poslovnim procesima. Naime, služba za korisnike treba jednu razinu informacija, dok kapetanu luke treba skroz drugačija vrsta informacija.

Izuzetna pažnja posvećena je tome da MarinaCLOUD bude vrlo jednostavan za korištenje. Koristi se na sličan način kao što se pregledavaju internet portali, tako da i korisnici koji inače nisu vični radu na računalu bez ikakvih problema savladavaju korištenje aplikacije. Nadalje, kvalitetno informatičko rješenje mora omogućiti izgradnju kvalitetnijih odnosa s kupcem usluge. Već odavna nije dovoljno znati samo adresu vlasnika plovila na koju će im se poslati račun. Za izgradnju dugoročno održivog odnosa treba upoznati potrebe vlasnika plovila. One se često manifestiraju u raznim oblicima i situacijama; nekad kroz neformalnu komunikaciju na terenu („kupac je došao iz druge marine jer ima dvoje male djece pa mu smeta buka"), ponekad kroz e-mail korespondenciju, telefonske poruke i sl.

Kroz MarinaCLOUD organizirano se prikupljaju informacije iz različitih izvora na osnovu kojih se formira potpuni profil kupca. Isto tako, možda paradoksalno, ali MarinaCLOUD omogućuje smanjenje troškova informatizacije. Naime, pojavom tzv. „cloud" tehnologije korjenito su se promijenila sva pravila igre; odjednom više ne trebaju vlastiti serveri, licence, operativni sustavi, baze podataka, preskupi administratori. Dovoljna je samo mjesečna pretplata vrlo umjerenog iznosa. Jednako tako paradoksalno, ali upravo MarinaCLOUD omogućuje istovremeno smanjenje troškova uz istovremenu povećanu pouzdanost sustava. Podatkovni centri u kojima se nalaze svi podaci o marini višestruko su sigurniji od vlastitih servera jer su pod nadzorom vrhunskih profesionalaca i napravljeni prema pravilima struke. Nije slučajno da financijske institucije svoje povjerljive podatke drže upravo u takvim podatkovnim centrima. Navedeni primjeri i rješenja predstavljaju samo jedan mali dio sustava MarinaCLOUD koji je odnedavno ponuđen na domaćem i stranom tržištu.

...