Marikultura

BN 30
| 23.4.2013


Hrvatska marikultura lani je dala oko 4.000 tona tuna, 3.000 tona lubena i podlanica, te kamenica i dagnji između 2.500 i 3.000 tona. Istodobno, ukupan ulov procjenjuje se na 20.000, možda 25.000 tona. Marikultura je postala sastavni dio našeg ribarstva, u budućnosti bi trebala još više nadomjestiti skromne ulove. (opširnije u br.30) ... (više u tiskanom i CD izdanju)