Manta

| 13.8.2021


Divovski katamaran koji "jede" plastiku i skuplja velike količina ostalog otpada. I da pokreću ju obnovljivi izvori energije

Hibridna jedrilica od 185 stopa biti će prvo plovilo za čišćenje mora u svijetu sposobno prikupljati plastični otpad u velikim količinama. Djelujući autonomno 75 posto vremena ona će biti ujedno i najsuvremeniji znanstveni laboratorij.

Svjetski poznati jedriličar Yvan Bourgnom nakon pomorske nezgode sa svojom jedrilicom 2015. godine na regati Transat Jacques Vabre gdje je udario u nakupinu plastike u zaljevu Gascogne morao je odustati od daljnjeg natjecanja. Ovaj događaj bio je okidač da Bourgnon godinu dana kasnije osnuje udrugu SeaCleaners, koji je s vremenom prerastao u konzorcij od 58 inženjera, tehničara, istraživača u pet istraživačkih laboratorija i sa preko 17 vanjskih partnera suradnika na projektima.

Kao pokušaj i aktivna uloga da se nešto učini u smanjenu količine otpada u morima i oceanima SeaCleaner je razvio katamaran Mantu duljine 185 stopa, koju osim jedara pokreće i električni hibridni pogon koji mu osigurava operativnu brzinu od 2 do 3 čvora. Za akumuliranje električne energije u baterijske bankove brinu se dvije vjetroelektrane smještene na krmi, te 500 četvornih metara solarnih panela. Ime Manta ovaj je katamaran dobio radi dva para uvlačivih krila koja služe kao nosači trećine solarnih panela. Iako manta kao riba obitava u morima, katamaran istog imena će svoju plovidbu orijentirati na obalna područja i ušća rijeka Yangtze, Žutu rijeku i Ganges. Manta će plovidbom područjem ušća ovih rijeka sakupljati otpad. Za ilustraciju 20 najvećih rijeka u jugoistočnoj Aziji doprinosi zagađenju oceana i to čak 60 % njegove ukupne količine.

Konstrukcijski Manta će se sastojati od tri mreže za sakupljanje otpada iz mora ukupne širine 151 stopu i sakupljanje otpada do dubine od tri stope. U prosjeku ova konfiguracija u jednom satu može sakupiti do 3 tone otpada kojega u postrojenju na radnom dijelu palube razvrstava posada.

Projekt Manta je u fazi odabira brodogradilišta koje bi prvi katamaran Mantu trebalo izgraditi do kraja 2024 godine. Pokusi na moru raditi će se u Europi prije odlaska Mante prema Aziji 2025 godine. U SeaCleaneru se nadaju da ovo neće biti jedina Manta koja će ploviti svjetskim morima i oceanima te da očekuju gradnju još ovakvih čistača mora. ...