Manevarka

BN 185
| 3.2.2017 | Piše:
Stanko Cuculić


Ljudi su bili prijazni i pristupačni pa su se poznanstva jako brzo i lahko sticala iako se niki zapravo ni šećal po frišken zraku

Finalmente! Nakon pusteh fortunali vezali su se va Montralu. Ma ča vezali?! Remorkeri su ih komać nekako zrivali za rivu. Se je bilo zaleđeno, vezat se ni rabilo. Led je bil svud okolo, a porat kompletno smržnjen. Kako i ne bi bil kad je temperatura zraka bila spod dvajset gradi i sneg je stalno padal. Vrime da te bog sačuva! Porat je delal toliko da dela. Čekalo se bolje vrime. Brod na kemu su bili bil je dobar i čvrst. Na njemu je sve delalo kako rabi; kaldarina je bila stalno pod parun pa je grijanje bilo dobro, kužina je delala, gambuža je bila puna... iako je vrime bilo grdo, njin na brodu ni bilo nikakovoga problema. Oni su sad bili siguni va portu.

Kad nisu bili va trećine mogli su poć va grad. I podzemna, i autobusi, i taksiji vozili su bez problema. Butigi, lokali, restorani, bari, kina... sve je delalo i bilo puno ljudi, ko da je najlipje vrime! Ča zaradi grdeh fortunali keh su pasali, a ča zaradi te lipe atmosfere, svi su želeli poć va grad, a to in ni bilo ni najmanje teško. Taksi bi ih pobral na skale, otpeljal do kakovoga šopinga, bara ili kina, i kad bi finili vratil bi ih na brod, tako da zimu, za pravo reć nisu ni osjetili.

Kad su bili na brodu delali su sve ono ča se mora. Mornari, timuneri i kadeti su čistili kuvertu od snega, a ekipa va makine je delala redovno održavanje. Sve je bilo uobičajeno. Mladost je skoro svaku večer izlazila, našli su prijatelji i rođaki, pa nisu trošili ni na prevoz.

Va Montrealu ni falelo zabavi. Ljudi su bili prijazni i pristupačni pa su se poznanstva jako brzo i lahko sticala iako se niki zapravo ni šećal po frišken zraku. Petnajstak i više gradi spod nuli, nisu za šetnju! I tako je došla jedna nedelja. Osvanula je tiha, bez ćuha vetra, sunčana i lipa. Vidljivost je bila odlična i pravo je mamila da se gre vanka. Čak je i zateplilo! Bilo je samo minus dvanajst gradi spod nuli. Avelino je retko hodil na kraj, a i onda samo ako je baš moral. Vavek je govoril da je on sve već pasal i videl, pa da po ovakovoj zime nima ni želje ni potribe poć kamo, ni va butigu kupit kalodont ili provištu. Ali kad je svanul ovako lipi dan, pa još i nedelja, to je bilo previše čak i za njega. Mamamilo ga je, pa je posle obeda odlučil da će i on poć nogi protegnut pa dokle stigne, a onda, ako bude umoran more zet i taksi. Pa valjda more i on potrošit teh par dolari! Kad su čuli da bi se on šal šećat kumpanji su ga počeli odvraćat.

-Avelino, ma kamo reš šećat po ovakovoj zime?! Pa smrznut ćeš se! -

- Ma ča vi znate ča je zima?! Ovo ni niš kako je doma kad bura zadimi! Ono je prava zima, ono probije i najdeblji kapot. A ovo... ovo je niš! Dobro se obučeš, dobro obuješ i nema problema. -

Na njegovu žalost niki se ni ponudil da gre s njin, pa se j' na kraju odbavil sam. Ni prošlo puno vrimena, i pod brod je došla motorna lokomotiva, manevarka bez vagoni, ka sako toliko projde po portu da počisti sneg. Ni to bilo niš neobično, ali ov put ona se je i fermala točno pod skalun. I to je bilo neobično, a još je neobičnije bilo kad su dva željezničara skrcala Avelina.

- Ča je Avelino, ča se dogodilo? - a Avelino je samo stal ukočen, zelen i modar od zimi. Provival je neč reć, ali ni šlo, brada mu je bila drvena, usnice smržnjene. Brzo su ga pospravili va teplu kabinu, polegli i dobro ga pokrili. Kad je malo na se došal, rekal je kako se jedino sjeća kako se lokomotiva fermala, da su ga ukrcali va nju i dopeljali pod brod.

- Da ni bilo lokomotivi, bin se smrznul, a da ne bin ni znal, iako san bil dobro obučen, ko za buru! -

kad je najgore pasalo onda su se pomalo počeli i šalit pa su ga pitali: - A Avelino, koliko ti je željeznica naplatila prevoz? Mora da je fanj, aš ti si imel privatnu vožnju... i to još na nedelju! -

A drugi su rekli: - Ma ni to njemu problem, kad ionako retko ili nikako nikamo ne izlazi. Ima Avelino za privatnu željeznicu! -

- Lipo bi ih videt da su mi naplatil! Još vavek ima dobreh ljudi. Ma znate, da ih ni bilo, ki zna kako i kade bin finil... A ja mislel kako minus dvanajst gradi i ni bogzna kako hladno, aš naša bura se meni čini da je duplo mrzleja, se i ako termometar pokaživa da je tri grada zgor nuli... - rekal je Avelino kad se je malo rekuperal, a onda se je digal i šal va kužinu stisnut se kraj teploga šparheta.

Od tad je svaki put kad je bilo zima volel sidet kraj šparheta, ko stari mačak, a kad bi neki počel govorit kako bura puše mrzlo, samo bi odmahnul z rukun i rekal: - Ni mrzlo sve dokla manevarka ne pobira ljudi po portu... -

...