Malinska postaje centar tradicijske brodogradnje Sjevernoga Jadrana

BN 222
| 27.2.2020 | Piše:
Ive Jurov
| Foto:
Općina Malinska


Već duže vremena Malinska se želi profilirati kao mjesto koje svojim gostima ne nudi samo more i sunce. Odvajkada poznata kao mjesto gdje su se gradile vrhunske pasare, Malinska je odlučila u isti mah odati počast tom plovilu koje ju je proslavilo i obogatiti turističku ponudu gradnjom velikoga interpretacijskoga centra u sklopu mamutskoga projekta uređenja užega središta mjesta. Pod istim jedrom našli su se i zaljubljenici u maritimnu baštinu, i lokalna samouprava i stručnjaci, a to je, priznat ćete, prava rijetkost, barem u Hrvatskoj

Malinska je jedno od rijetkih mjesta na otoku Krku, pa čak i na Sjevernom Jadranu koje koš uvijek ima živući škver na samomu moru. Radi se o staromu škveru, radionici iz koje su porinute nebrojene drvene barke, uglavnom pasare, no tu su se gradile i popravljale i gajete, i guci i velike bracere. Iako je danas u malinskarskim mandračima rijetkost vidjeti drvenu barku, one se još uvijek mogu vidjeti u tom malom škveru na Portić, kako kažu Malinskari, gdje u rukama vrijednoga meštra Franka Kraljića dobivaju nova rebra i madire. Shvativši vrijednost jednoga od posljednjih škverova posvećenih drvenoj brodogradnji, i činjenicu da se brodogradilište nalazi na samom moru uz šetnicu, ovo je brodogradilište pred nekoliko godina postalo nešto poput živoga muzeja, otvorene radionice. Rekonstrukcijom same zgrade, postavljene su velike staklene površine kroz koje šetači mogu promatrati čudo u kojem obično drvo postaje dijelom broda.

... (više u tiskanom i CD izdanju)