Mali pojmovnik ekoloških termina u pomorstvu

| 8.8.2022 | Piše:
Božo Ivanić
| Foto:
Pexels


NOx

NOx su dušikovi oksidi, inače iznimno reaktivna skupina plinova koji nastaju sagorijevanjem ugljikovodika pri visokim temperaturama i tlakovima. Prema dostupnim podacima svi dušikovi oksidi u svijetu imaju isti izvor – motori s unutrašnjim sagorijevanjem. Pokazali su se vrlo opasnima za zdravlje i njima se pripisuje veliki broj plućnih oboljenja. Nakon olova koje se prije dodavalo benzinu, dušikovi oksidi su najopasniji spoj ispušnih plinova.

SO2

Sumporni dioksid nastaje kao nusproizvod sagorijevanja nafte. Što je nafta manje kvalitetna to je ona prljavija, odnosno u njoj ima više nečistoća, a jedna od najzastuipljenijih je svakako i sumpor. Sumporni dioksid je otrovni plin koji se vezuje na vodu i stvara sumporastu kiselinu. Velike količine sumpornoga dioksida odgovorne su za nastanak tzv. kiselih kiša. Udisanjem sumpornoga dioksida ta ista sumporasta kiselina stvara se u plućima i dišnom sustavu gdje može izazvati značajna oštećenja i ozbiljna oboljenja

CO22

Ugljični dioksid sam po sebi nije otrovan, međutim pokazao se vrlo učinkovitim stakleničkim plinom. Budući da se svake sekunde u svijetu sagori ogromna količina fosilnih goriva, razina ugljičnoga dioksida koja se ispušta u atmosferu je već postala toliko osjetna da je počela utjecati na globalnu klimu. Pomorskom prometu pripisuje se između 2,5 i 3% ukupne emisije stakleničkih plinova, a to je s obzirom na ukupni broj plovila i ljudi uključenih u tu djelatnost nevjerojatno velik postotak.

Staklenički plinovi

Ugljični dioksid nažalost nije jedini staklenički plin koji iz pomorstva odlazi u atmosferu i potiče zagrijavanje. Ostali staklenički plinovi odnosno GHG (GreenHouse Gases) kako se nazivaju u engleskom jeziku, predstavljaju skupni naziv za sve plinove koji potiču efekt staklenika. Pomorska industrija tijekom svog redovitrog rada u atmosferu izbacuje na tisuće tona maločas spomenutoga ugljičnoga dioksida, dušikovih oksida, spojeva fluora, i metana. Upravo je metan odnosno prirodni plin LNG, jedan od glavnih kamena spoticanja budući da mnogi brodari predlažu da se s HFO (teške nafte, odnosno mazuta) pređe na LNG kao rješenje za ekološka pitanja vezana uz pomorstvo. Dvojbeno je to što i sagorijevanjem LNG-a nastaje CO2, ali po nekima još je gore isparavanje metana u atmosferu, budući da se on pokazao još i snažnijim stakleničkim plinom od najčešće prozivanoga ugljičnoga dioksida.

...