Maketarstvo ili modelarstvo?

BN 173
| 4.2.2016 | Piše:
Luciano Keber
| Foto:
Ive Jurov


Makete sadrže sve pojedinosti svoga uzora, do najsitnijih detalja. Zbog toga je izrada često dugotrajna, a na pripreme se nerijetko potroši i više vremena nego na samu izradu

Hrvatski je jezik jedan od mnogih koji nemaju svoj samorodni izraz za minijaturu, umanjenu kopiju, u ovom slučaju brodice. Zato koristimo jedan od dva naziva koje smo preuzeli iz francuskoga jezika: maketa i model. Maketa dolazi od riječi maquette u kojem znači skica, prethodni obrazac, model. Druga riječ, model, u francuskom jeziku piše se modela ili modele, a značenje koje je bitno za ovu našu priču označava obrazac, uzorak, kalup, izvedbu predmeta u naravnom, umanjenom ili uvećanom obliku. Mi smo se zbog velikog broja pojmova koje u našem jeziku pokriva riječ model, priklonili riječi maketa, tako da je ta riječ u hrvatskom jeziku danas postala jasna i nedvosmislena, za razliku od modela. Tako u hrvatskom jeziku riječ maketa obuhvaća umanjene predmete izrađene u određenom, najčešće smanjenom mjerilu. Naravno, mi govorimo o brodovima.


... (više u tiskanom i CD izdanju)