Made In England

BN 235
| 29.3.2021 | Piše:
Stanko Cuculić


Interesantno je bilo da se va ono vreme dolari nisu smeli doma donest, iako su pošteno i legalno zasluženi. Ako ih je carina nekomu na dolasku našla dolari odmah su ih zaplenili

Zadnjega dana va mesecu drugi ofičjal zračuna plaći za pasani mesec. Greški tu ne sme bit! A i svaki sekondo ima sto kontrolori, od barbi do maloga kužine, si oni do va cenat znaju koliko su zaslužili.

Sa valutnen dodatakon je lakše, jednostavneje. Zna se koliki je, ni velik, ali dobro dojde i počne kapat od momenta kad napuste domaće teritorijalne vode i traje se dok se ne vrate va njih. Devizni dodak je va dolareh, i more se dignut bilo kade na svitu, naravno onoliko koliko je do toga dana zarađeno.

Interesantno je bilo da se va ono vreme dolari nisu smeli doma donest, iako su pošteno i legalno zasluženi. Ako ih je carina nekomu na dolasku našla dolari odmah su ih zaplenili. I ne samo to, nego su mu još i kaznu napisali! Srića i bog našal se je neki pametan pa je to pr ... (više u tiskanom i CD izdanju)