Lov inćuna plivaricom

BN 35
| 23.4.2013


Poput ostalih gospodarski značajnih morskih vrsta i sitna plava riba može se loviti različitim ribolovnim alatima. Na našim prostorima glavnima ulova ostvaruje se mrežama plivaricama, neusporedivo manje lebdećim koćama, dok su ulovi malim alatima praktički zanemarivi. (opširnije u br.35) ... (više u tiskanom i CD izdanju)