Ljeto, dronovi i odgovornost: Sve je u redu dok je u redu!

BN 248
| 3.5.2022 | Piše:
Ana-Marija Vizintin
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Odgovornosti operatora i udaljenog pilota propisane su zasebno, a nadzor nad provedbom tih propisa vrši upravo Agencija za civilno zrakoplovstvo u suradnji s Policijom i drugim nadležnim službama

Uoči svake ljetne sezone sa svih strana pljušte brojna upozorenja na sigurnosni aspekt opuštajućeg ljeta. Bilo da se radi o "kopnenim” ili "morskim” zahtjevima, sigurnost i primjerena ponašanja važni su kotačići u stvaranju ljeta što ugodnijeg svima: čekanja na granicama, pojačan oprez u prometu, niz savjeta i odredbi o sigurnoj plovidbi, kupanju u moru, ronjenju.

S tim u vezi, nema puno otkad je na popis o "svim ljetnim sigurnostima” zavedeno i korištenje bespilotnih letjelica, popularnih dronova, koji su sve češći gadgeti i naših domaćih i naših stranih gostiju s plovila. Kako se scena dronaša povećava iz godine u godinu, povećavaju se i rizici neovlaštenog i protupropisnog upravljanja bespilotnim letjelicama zbog čega je svakako korisno naučiti ponešto i o tome kako i što s dronovima pogotovo u jeku turističke sezone.

Damir Bezik, voditelj Odjela bespilotnih zrakoplova Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Burzi nautike dao je nekoliko korisnih uvida o tome kako funkcionira upravljanje dronovima u Hrvatskoj, pri čemu je najvažnije znati da dronaši svoje bespilotne letjelice moraju letjeti po pravilima kako bi se izbjegle tragedije te kako bi se zaštitila privatnost osoba neuključenih u operacije dronovima.

Za početak, vrlo je važno znati da svako upravljanje dronovima ima dvije temeljne odredbe: svaki dron mora imati registriranog operatora i osposobljenog udaljenog pilota. Operator može biti i fizička i pravna osoba, dok je za sam let odgovoran udaljeni pilot. Drugim riječima, jedna te ista osoba može biti registrirana i kao operator i osposobljena kao udaljeni pilot, kod čega operator može biti i pravni subjekt.

 

 

Odgovornosti operatora i udaljenog pilota propisane su zasebno, a nadzor nad provedbom tih propisa vrši upravo Agencija za civilno zrakoplovstvo u suradnji s Policijom i drugim nadležnim službama. Inače, Agencija za civilno zrakoplovstvo, osim nadzora svih subjekata u civilnom segmentu zrakoplovstva, vrši i certificiranje i registraciju operatora, vodi bazu registriranih operatora, provodi stručna osposobljavanja udaljenih pilota i o tome izdaje potvrde te sudjeluje u nadzoru operacija dronovima neovisno radi li se o najavljenim ili nenajavljenim nadzorima.

Ljetna točka rizika - Trogir

Da je upravljanje dronovima više od korištenja suvremenih gadgeta, govori i primjer Trogira:

- Primjerice, na tom području uvijek imamo veće rizike i situacije u kojima dronovi mogu uzorkovati kobne posljedice. Taj prekrasan hrvatski grad nalazi se jako, jako blizu Zračne luke Split i to je točka vrlo izraženih prekršaja s dronovima. Tamo svako toliko avioni slijeću na aerodrom vrlo nisko nad gradom, a Trogir je sa svojim atraktivnim ljepotama i nautičkom marinom prepun turista koji podižu svoje dronove ne razmišljajući o tome da su vrlo blizu zrakoplova i vrlo blizu stvaranju potencijalnog problema. Sve je u redu dok je u redu, ali slučajevi nekontroliranog odleta drona nisu rijetki, niti nepoznati, ispričao je Bezik.

 

 

Što se odredbi o privatnosti i GDPR-a tiče, dronaši su i tu u prekršaju ako svoj dron lete tako da remete privatnost i sigurnost neuključenih osoba, a toga nažalost - ima. Stoga je prva uputa dronašima da svojim letenjem ne uznemiruju ljude i životinje, da svoje operacije održavaju daleko od neuključenih osoba te da time doprinesu općoj sigurnosti zračnog prometa, ekološkoj sigurnosti, a ako ćemo u velikim terminima - onda i sigurnosti od terorizma, prijetnji, sigurnosti od prijevoza i ispuštanja opasnih tereta. Bezik kaže da su i u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo od 2015., odnosno otkad se Agencija bavi tom problematikom, i sami ostali iznenađeni s nekoliko čudno „hrabrih" operacija gdje su ljudi letjeli dronove jako blizu neuključenih osoba, a pogotovo kada se radilo o letenju blizu male djece:

 

 

- Da budem doslovan, bespilotne letjelice imaju vrlo oštre elise koje se brzo okreću i tako treba shvatiti dronove - kao ozbiljne zrakoplove, a ne kao bezopasne igračke. Treba razmišljati tako da se uvijek može nešto dogoditi, a ne da će sve biti u redu. To je ispravan način pripreme za operacije dronom.

Međutim, kako ne bi bilo zabune, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nadzire isključivo pridržavanje propisa o sigurnosti zračnog prometa, ne i o ostalim prekršajima. Za sve što se ne tiče prekršaja u civilnom zrakoplovstvu tu je - Policija. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo stoga usko i uspješno surađuje s djelatnicima MUP-a:

- Ono što je potpuno jasno jest da inspektori Agencije ne mogu biti prisutni na svim lokacijama u Hrvatskoj na kojima se operira dronovima. Zbog toga smo se potrudili oko suradnje s policijskim službenicima, uputili smo ih u osnovne uvjete i pravila operacija s dronovima te su oni potpuno osposobljeni po prijavi prići, sastaviti službenu zabilješku i dalje procesuirati slučaj iz domene njihove nadležnosti, a nama dostaviti informaciju kako bismo i mi mogli utvrditi ima li osnova za postupanje iz naše domene.

 

 

Korištenje dronova na razini EU-a podliježe sličnim propisima

Za turiste iz Europske unije i trećih zemalja u Hrvatskoj vrijede manje - više isti propisi. Točnije, Europska uredba koja uređuje operacije dronovima u zemljama EU-a kaže da sve dozvole i certifikati iz vlastite zemlje vrijede i u drugim zemljama unutar asocijacije.  Za strance vrijedi još jedno pravilo po kojem Hrvatska nije izuzetak, a to su i specifična lokalna pravila o kojima se dronaši moraju sami interesirati te doznati kada su obvezni, a kada nisu obvezni prijavljivati svoje operacije Kontroli leta. Kod toga je na raspolaganju i mogućnost online prijave, ali i prijave putem aplikacije za mobilni telefon, a sve preko https://amc.crocontrol.hr/, odnosno jedince za upravljanje zračnim prostorom Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Nakon uspješno završenog postupka registracije na AMC Portalu moguće je s istim pristupnim podacima koristiti i aplikaciju AMC Portal Mobile namijenjenu prije svega korisnicima sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) za provedbu svojih aktivnosti po automatiziranom postupku.

 

 

Turisti s dronovima vode se kao operatori i udaljeni piloti letačkih operacija

Što se, pak, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo tiče, Bezik nas je upoznao s tri kategorije svih upravljanja dronovima. Prva je otvorena kategorija u kojoj se dronaši moraju ponašati sukladno propisima, ali ne moraju ishodovati nikakvo odobrenje za svoje operacije.  Agencija ih nadzire redovitim putem, na tzv. slučajnoj bazi. Inspektori se tako pojavljuju na svim onim događanjima na kojima se očekuje korištenje dronova: na festivalima, priredbama, koncertima i drugim okupljanjima. Osim inspektora, u tim su slučajevima dragocjeni i policijski podaci, ali i dojave građana o letenju doronova oko njihovih privatnih posjeda i domova. Za ovu je kategoriju zakonodavac predvidio određene uvjete poput mogućnosti leta do 120 metara iznad tla, dron mora biti stalno u vidnom polju udaljenog pilota, masa drona ne smije biti veća od 25 kg, zabranjen je prijevoz opasnih roba, zabranjeno je izbacivanje materijala iz drona itd. Ako bi operacija izašla iz osnovnih uvjeta - dronaš ulazi u posebnu kategoriju te se za ishodovanje potrebnih dozvola treba obratiti nadležnom tijelu.

 

 

Posebna je kategorija u kojoj operatori moraju ishodovati odobrenja za operacije, a djelatnici Agencije periodično vrše kontrole dolaskom u prostore operatora, provjerom dokumentacije, postupaka, priručnika. Obično se operacije prate uz najavu, no i tu djelatnici Agencije zadržavaju pravo nenajavljene kontrole.

Treća, certificirana kategorija je, moglo bi se reći, u nastajanju, i bit će namijenjena upravljanju i kontroli ozbiljnih operacija poput prijevoza roba i ljudi, a u tim će operacijama sudjelovati osposobljeni i certificirani piloti kao i za zrakoplove s posadom.

 

 

- Mi se oslanjamo na pristup da je svaka operacija, snimanja, fotografiranja, nadzori, oglašavanja i slične djelatnosti spadaju pod letačke operacije radova iz zraka. Pri tome (ne)komercijalna priroda operacija ne mijenjaju ništa u pristupu, jer je rizik za neuključene osobe na tlu, za imovinu, te za ostale korisnike zračnog prostora - isti. Dronovi se u otvorenoj kategoriji mogu koristiti i u sportsko rekreativne svrhe i tom se prilikom njima ne izvode nikakvi radovi iz zraka, nego se leti iz letačkog entuzijazma. Dakle, s obzirom da nautičari najčešće koriste dronove kako bi zabilježili svoj odmor, možemo zaključiti da se radi o letačkim operacijama radova iz zraka.


Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u ovome trenutku u otvorenoj kategoriji ima bazu od 1394 registrirana operatora bespilotnih zrakoplova te 3326 registriranih udaljenih pilota:

- Svjesni smo da dronova i ljudi koji se bave dronovima na terenu zapravo ima mnogo više, a time je više rizika pa koristim ovu priliku da pozovem sve vlasnike i pilote dronova da se registriraju i/ili stručno osposobe jer dronovi su - svuda oko nas. Ne smijemo ih uzimati olako pogotovo jer iz godine u godinu broj dronova i letačkih operacija samo raste. Mi zasad nemamo raspoloživu tehnologiju kojom bismo obuhvatili sve statističke podatke o operacijama, pa tako i onim nelegalnima, no znamo da ih ima i da samo djelovanje nadzornih tijela nije dovoljno za uspostavu sigurnosti. Naime,  najčešća pogreška dronaša je nepridržavanje pravila i neznanje da se za upravljanje dronovima trebaju steći preduvjeti registracijom, osposobljenošću i prijavom nadležnim tijelima poput Kontrole leta ili Agencije za civilno zrakoplovstvo, a poglavito razmišljanjem o sigurnosti prije i tijekom svakog svog leta, naglasio je Bezik.

...