Licence za stručne poslove u pomorsko-agencijskom poslovanju

BN 188
| 1.5.2017 | Piše:
Adria Libar
| Foto:
Adria Libar


Danas je jednostavno nemoguće zamisliti obavljanje niza poslova tijekom boravka broda u luci ili u posredovanju i sklapanju ugovora, posebice ugovora o iskorištavanju brodova bez pomorskog agenta

Osim općeprihvaćenog naziva "pomorski agent” u našoj terminologiji susrećemo izraze "povjerenik brodara”, "brodski agent” i "agent brodara”. Termin "pomorski agent” širi je i sveobuhvatniji od navedenih. Izraz "brodski agent” koji možemo naći u pravnoj terminologiji nekih država, neprecizan je iz dva razloga. Prvo, zato što agent u svojoj zastupničkoj funkciji ne može zastupati brod, već zastupa brodara, pa je naziv "agent brodara” primjereniji. Drugi razlog je taj što pomorski agent može djelovati u ime i za račun druge osobe zainteresirane za pomorski pothvat, primjerice naručitelja ili osiguratelja, pa izrazi "povjerenik brodara” ili "agent brodara” sužavaju djelatnost pomorskog agenta.

Pomorski agent je u svojoj osnovi ekonomska kategorija budući da on obavlja operativne i uredske poslove pokrivajući menadžment, marketing, administraciju, računovodstvo, financije, logistiku s kopnenim kapacitetima, pravne usluge, itd.U prošlosti, kad su brodovlasnici ujedno bili i zapovjednici svojih brodova, sve poslove oko pronalaženja tereta za prijevoz brodom i sve poslove oko otpreme broda obavljali su sami.

Kasnije, kad je brodovlasnik počeo rukovoditi plovidbenim pothvatom s kopna, taj su posao preuzeli zapovjednici. Ali s razvojem trgovine i plovidbe uočena je potreba za specijaliziranom osobom koja će na kopnu pomagati zapovjedniku u pronalaženju tereta za brod i otpreme broda. Ta osoba, koja je živjela i radila na kopnu, uglavnom u lukama, s vremenom je postala nezamjenjiva, jer je mnogo bolje od zapovjednika poznavala prilike u luci, vlasnike tereta, državne vlasti, itd. Tako je nastao pomorski agent ili pomorska agencija, i danas je bez njih naprosto nemoguće zamisliti suvremeno pomorsko poslovanje.

U poslove pomorskog agenta ubraja se posredovanje tijekom sklapanja ugovora o iskorištavanju brodova, kupoprodaje, gradnje i remonta brodova, pribavljanja posade za brodara, osiguranja u plovidbenom pothvatu, u prodaji putnih karata i asistenciji putnika te općenito pomaganje nalogodavcu i u drugim sporednim poslovima.

Drugim riječima, pomorski agent u svemu pomaže nalogodavcu i njegovim službenicima, u prvom redu zapovjedniku prilikom dolaska i boravka broda u luci, odnosno prilikom njegova odlaska, te zastupa principala i posreduje između njega i trećih osoba u svim trgovačkim i upravnim poslovima koji su prijeko potrebni tijekom iskorištavanja broda.Prema tim osnovnim djelatnostima pomorske agente možemo podijeliti u lučke agente, agente posrednike, agente tereta, agente osiguratelja... Takva podjela ne znači da se pomorski agent bavi isključivo djelatnošću karakterističnom za jednu od tih vrsta agenata, jer najčešće obavljaju sve te poslove ili njihov veći dio.

Spomenut ćemo i neke nacionalne i međunarodne pomorsko-agencijske organizacije. Udruženje pomorskih agenata RH osnovano je u Rijeci 15. travnja 1992. godine. Udruženje je stručna organizacija u koju se udružuju pomorski agenti Hrvatske radi poticanja razvoja i zaštite profesionalnih interesa struke. Članice Udruženja mogu biti tvrtke koje se isključivo ili pretežno bave pomorsko-agencijskim poslovima, a za to imaju posebne organizacijske jedinice. FONASBA (The Federation of National Association of Shipbrokers and Agents) je udruženje osnovano je 1969. godine sa sjedištem u Londonu, a Udruženje agenata Hrvatske primljeno je u članstvo u listopadu 1992. godine.BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) sa sjedištem u Kopenhagenu, kao drugu međunarodnu organizaciju koja okuplja pomorske agente i brodare. Ta organizacija osnovana je 1905. godine.

Obrazovanju kadrova u Hrvatskoj pridonosi pomorsko učilište Adria Libar koje godinama provodi specijalizirani program izobrazbe. Nakon termina u veljači, najavljen je novi dvodnevni termin za svibanj. Uvjeti za pristupanje ispitu za stjecanje zvanja pomorskog agenta jesu:1. srednja stručna sprema;2. jedna godina rada na pomorsko agencijskim poslovima ili dvije godine rada na poslovima pomorskih djelatnosti, odnosno dvije godine plovidbene službe, najmanje u svojstvu časnika palube odnosno stroja ako se radi o pomorcu.Kandidatu koji je položio ispit lučka kapetanija izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Pravo obavljanja djelatnosti pomorskog agenta stječe se upisom u upisnik pomorskih agenata koji vodi lučka kapetanija nadležna prema sjedištu pomorskog agenta, a dokazuje se iskaznicom koju izdaje lučka kapetanija. Više informacija na yacht@adrialibar.com ili www.adrialibar.com

...