Letanje

BN 28
| 23.4.2013


Nije dobro okretati ni presporo ni prebrzo jer ćemo u oba slučaja upropastiti manevar. U trenutku kada se prednje jedro isprazni i počne vijoriti, s pasade na nižoj strani broda treba što prije osloboditi škotu od vitla. To ćemo učiniti na način da slobodni kraj škote povučemo vertikalno iznad vitla kako je ne bi trebali odmotavati. ... (više u tiskanom i CD izdanju)