Led na barci

BN 136
| str. 044-046 | 26.6.2014 | Piše:
Hrvoje Galić
| Foto:
Arhiva


Iako je teško predvidjeti sve moguće opasnosti koje vrebaju na naše plovilo u suradnji s Majkom Prirodom, preventiva je daleko najbolja obrana od nepovoljnih vremenskih uvjeta, ali samo pod uvjetom da ih na vrijeme preduhitrimo. Bez obzira na sve, ponekad se dogodi da vrijeme iznenadi i najspremnije, a tada pravovremena reakcija može spriječiti ili bar umanjiti štetu. Ipak, u tim kritičnim situacijama, koliko god nam naš brod bio mio i drag, uvijek treba imati na umu da nikada ne smijemo ugroziti vlastitu sigurnost

Svake godine se uvjerimo kako primorci i led nikako da nađu zajednički jezik. Svaka pojava leda i snijega, naročito u krajevima uz more doživljava se kao elementarna nepogoda, a naša nepripremljenost i zbunjenost iz godine u godinu obaraju rekorde.

... (više u tiskanom i CD izdanju)