Lazure u soli?!?

BN 160
| 9.1.2015 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Lazure predstavljaju najčešće korištenu zaštitu drvenih površina i za interijere i za sve vanjske površine. Prednosti su brojne. I dok se kod nestručno lakiranih površina često znade dogoditi da se lak odvoji od površine, otpadne i ostavi drvo nezaštićeno i izloženo atmosferskim utjecajima, to se kod lazura ne može dogoditi

Laički gledano lazure predstavljaju jeftinije rješenje za zaštitu drva, koje zamjenjuje poprilično komplicirano lakiranje. Zbog svoje jednostavnosti prvo su se počele koristiti za uređenje interijera, ali vrlo brzo brojni su ih nautičari počeli rabiti i za održavanje drvenih elemenata radnih brodica. Pri spomenu lazura prva asocijacija je naravno zaštita prozora, vrata i ostale drvene galanterije na kućama. Moramo priznati da su upravo tu lazure došle do punog izražaja. A to mogu zaslužiti prvenstveno jednostavnom načinu nanošenja.

Bilo da se radi o prvom nanošenju na golo netretirano ... (više u tiskanom i CD izdanju)