Lamlight

BN 255
| 2.12.2022 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Primjena novih materijala, nekih novih rješenja, olakšava i ubrzava proizvodne procese. Danas je na tržištu puno rješenja koja štede i novac i vrijeme. Neke stvari više nije potrebno niti modelirati, niti raditi prototipove. Tehnologija i strojevi za izradu kalupa su se do te mjere razvili da za određene aplikacije nije potrebna dodatna obrada prije laminiranja novog proizvoda.


Objedinjavanjem tehnologija koje koriste tvrtke Guardtex i Structural Composites nastao je novi materijal. Kombinacija Co-Cure smole i revolucionarne tehničke tkanine u tehnologiji zajedničke lamincije dala je svijetleću podlogu. Ovo je dvokomponenti sustav koji je osim po materijalima dvokomponentan i po tome što je jedan dio kompozitni, a drugi elektronički. Princip rada svjetlećih površina se bazira na usmjerenoj disperziji svjetla kroz laminiranu oblogu koju se po potrebi ugrađuje, lijepi ili laminira u/na razne podloge. Koristeći laminat koji ima odliku provođenja svjetla Lamlight je dobra zamjena za klasičnu LED rasvjetu. Problem koji se javlja kod LED rasvjete je kvarenje, odnosno prestanak rada jednog ili više LED svjetla, gdje je onda kod plovila potrebno napraviti ozbiljne zahvate da se otkloni kvar. Čest slučaj korištenja trakaste LED rasvjete kod raznih natpisa, poput naziva broda na trupu, ili pak osvjetljenja dijelova bočnih prolaza, ili čak cijelih kokpita. Princip rada Lamlight osvjetljenja baziran je emisiji svjetla preko optičkih vlakana koja su ulaminirana u prozirnom kompozitu. To znači da se kroz Lamlight ne provodi struja, što je i sigurnosno povoljno. Princip disperzije svjetla kroz svjetlovod, a potom i kroz prozirni laminat u okolinu, baziran je na patentiranom optičkom LED rasvjetnom tijelu. Za potrebe ravnomjernog širenja svjetla, optičke niti su posebno obrađene kako bi optimalno i ravnomjerno bočno propuštale svjetlo.

 

 

Primjena Lamlight rasvjete je moguća u svih situacijama gdje je potrebna emisija svjetla sa zakrivljenih podloga. To može biti natpis naziva broda na boku pramca, ali i recimo na jarbolu, nadgrađu ili u kabinskom dijelu. Iako se radi o snažnom višebojnom RGBW LED rasvjetnom tijelu, potrošnja je mala. Radi se o potrošnji od samo 10 W koliko je potrebno da vodootporno LED svjetlo osvjetli cijelu plohu.

...