Kupujete masku?

BN 34
| 23.4.2013


U ljetnim mjesecima masku možete kupiti skoro na svakom kantunu nekoga grada uz more. Često će vam pogled privući šarena, tzv. "blister" pakiranja u kojima za prihvatljivu cijenu dobijete masku i disalicu. Ima ih za djecu i za odrasle. Super! Svi na ronjenje. No, problemi najčešće nastaju već kod prvih pokušaja zavirivanja ispod površine. ... (više u tiskanom i CD izdanju)