Krpanje SUP daske

BN 239
| 4.8.2021 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Ernest Kiseljak


Kako zakrpati SUP dasku na kvalitetan način? To će najbolje znati demonstrirati serviseri kojima je to skoro svakodnevni posao

Napuhujuće SUP daske da bi ih se moglo koristiti, odnosno da bi se na njima moglo stabilno stajati i veslati, moraju biti napuhane uglavnom do tlaka od 15 PSI-a, odnosno jednog bara. Ovo je realno visok tlak pod kojim se nalaze materijal, ventil i lijepljeni odnosno vareni spojevi. Kad se sa SUP daskom koja je napuhana na ovako visoki tlak jače udari ili se ogrebe o neki oštri predmet, lako može doći do oštećenja, odnosno bušenja. Ovisno o veličini rupe, odnosno porezotine doći će do propuštanja zraka što na prvu možda i nećemo primijetiti. Jedini znak da SUP daska n ... (više u tiskanom i CD izdanju)