Kozica

BN 74
| str. 124-125 | 23.4.2013


Sportski ribolovci i rekreativci kozicu ne love, ali im je ona izuzetno značajna. Kozicu treba iskoristiti za ješku. Rijetke su ribe koje će odoljeti njenom izazovu na udici. Na kozicu grizu mnoge ribe, uključujući one najkvalitetnije. Kozica na udici može se smatrati garancijom uspješna ribolova. Jedini je uvjet da mora biti svježa

Žale se ribari - koćari. Slabo se lovi! Ne samo danas ili jučer. Već dugo su im ulovi u padu, a troškovi poslovanja rastu. Posebno su nezadovoljni oni koji rade na srednjem Jadranu. Njima se, uz ostalo, konstantno smanjuje ulov škampa, a istodobno love sve više kozica. Netko slabije upućen možda će reći da razloga za nezadovoljstvo ne bi trebalo biti. Važno je da se lovi! Kad nema škampa dobra je i kozica, tim više što su slični. Da, slični... jesu, rakovi su, to je jedina sličnost među njima. O svemu ostalome govori cijena na ribarnicama i u ugostiteljskoj ponudi, a govori i potražnja. U v ... (više u tiskanom i CD izdanju)