Kornatska pustolovina

BN 191
| 27.7.2017 | Piše:
Marko Knežević
| Foto:
Marko Knežević


Ove godine Jadranski pomorski institut prvi je puta objedinio svoj riječni i morski program. Do sada je ova udruga koja provodi edukacijske programe s djecom iz sustava alternativne skrbi imala odvojene riječne programe u kontinentalnoj Hrvatskoj i morske programe u Dalmaciji

Kako je cilj ove Udruge educirati mlade o važnosti očuvanja pomorske baštine i kako već nekoliko godina uspješno provode takve programe, tako je bilo logično spojiti ih u zajednički ljetni program kako bi se mogla razmijeniti iskustva i doživljaji, da djeca iz Siska ljetujući zajedno s djecom iz Splita usporede čamce koje su gradili, da diskutiraju o razlici između plovidbe na rijekama i moru i zajedno razvijaju svoje mornarske vještine. Program je izveden u kampu gdje svi zajedno žive.

Ove godine je to bio kamp na otoku Levrnaka u nacionalnom parku Kornati. Tijekom dana učenici su imali nekoliko aktivnosti kroz koje su učili o životu na Kornatima, jedrenju na tradicijskim brodovima, te o podmorju i prirodnom bogatstvu Kornata, a kroz to i o svim aspektima naše pomorske baštine. Upravo je zato za start odabran Murter, kao jedan od centara tradicijske brodogradnje. Mnogi kažu da je tradicionalna drvena brodogradnja u Betini i opstala sve do danas upravo zahvaljujući činjenici da ljudi s Murtera već stotinama godina prelaze preko Murterskog mora i odlaze na svoja imanja na Kornatima.


...