Kormilo - rijetko viđeno, a opet važno

BN 201
| 22.5.2018 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Često se zna čuti kako kormilo dobro ili slabo sluša, ili kako je premalo, ili preveliko. Kormilo je vitalni dio plovila o kojem ovisi držanje smjera plovidbe, a njegova uloga je od presudne važnosti za sigurnost putnika i samoga plovila

Jeste li se ikada zapitali zašto je list kormila uvijek postavljen na krmi? Zašto se uvijek nalazi iza propelera? Zašto nije na nekom drugom mjestu? Najjednostavniji odgovor na ova pitanja bio bi: - zato jer je na tom mjestu na koje se ugrađuje najefikasniji. Pozicija na kojoj list kormila ima najbolju efikasnost, za njegovu najmanju površinu, a to znači i najmanje otpore je upravo na mjestu gdje propeler gura more i stvara potisak. Naravno to nije jedini razlog, ali hidrodinamička efikasnost, funkcionalnost i operativnost trupa, a time i lista kormila, je pri vrhu uvjeta kojima se teži pri konstrukciji podvodnog dijela trupa.

Njegovo djelovanje možda bi bilo najbolje prikazati vektorom sila, gdje zakretanje lista kormila za određeni kut od pramčanice odnosno uzdužne linije utječe na silnice koje prate smjer plovidbe. No na djelovanje lista kormila možemo gledati i kao djelovanje na centar težišta plovila (G) oko kojega list kormila okreće plovilo. List kormila nalazi se na velikom kraku centra težišta stoga je je sila potrebna za okretanje plovila oko centra težišta znatno manja. Ovo nam daje odgovor kako to da tako mali list kormila može zaokrenuti cij ... (više u tiskanom i CD izdanju)