Konverzija na Digital Switching System

BN 230
| 3.11.2020 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Jesu li prednosti koje nudi Digital Switching System dovoljno jak razlog za konverziju klasičnih prekidača u digitalne?

Donedavno je napredno upravljanje preko zaslona plotera, te DSS prekidača kao dijela Digital Switchinga bilo rezervirano samo za jahte, te skupe i nove brodice koje su dolazile "tvornički” opremljene ovim sustavima upravljanja i nadzora. U samim začecima DSS je bio prilično složen i tražio je posebno instaliranje i upuštanje u pogon. Ni pouzdanost na početku nije bila baš na razini, no s vremenom se situacija poprilično promijenila i ovi sustavi su postali lako ugradivi dodaci koji omogućuju da svjetlo u kabini, ili pak generator ne uključujete preko klasičnoga strujnog prekidača već preko zaslona vašeg plotera ili mehaničkog prekidača povezanog kroz DSS. 

 

(više u tiskanom i CD izdanju)