Kontrolna jedinica Bat-Mon

BN 209
| 12.2.2019


Kontrolno-nadzorni monitor koji prikazuje sve relevantne podatke vezane za električnu brodsku mrežu

Kontrolna jedinica, odnosno battery monitor, da svima bude razumljivo Bat-Mon, proizvođača Cristec, napredni je kontrolno-nadzorni monitor koji prikazuje sve relevantne podatke vezane za električnu brodsku mrežu. Bat-Mon u istom trenutku može pratiti napon, struju i raspoloživi kapacitet na tri baterije, te prikazivati prosječne vrijednosti pražnjenja, neiskoristivog kapaciteta baterija, te broj ciklusa punjenja, odnosno pražnjenja. Ako je na brodu i generator, Bat-Mon može nadzirati punjenje baterija i rad generatora tako što postavi prag napunjenosti, o čemu brine precizni Shunt od 300 A.

Na 12 voltnoj brodskoj mreži ograničenje snage mu je 3 600 W, dok je na 24 voltnoj mreži ograničenje 7 200 W. Bat-Mon s dimenzijama od 105 x 105 mm, te dubinom od 45 mm je namijenjen jednostavnoj ugradnji u panele.

...