Konj

BN 60
| str. 120-121 | 23.4.2013 | Piše:
Branko Šuljić


Ranije je konj boravio na manjim dubinama, a sada se, gonjen nagonom za opstanak, zadržava dublje, na teže dostupnim pozicijama. Nekad je živio u plovama osrednje veličine koje su se lagano kretale oko mjesta stalnoga prebivanja. Danas ćemo češće naići samo na nekoliko usamljenih primjeraka.

Pamtim priče starih i starijih podvodnih ribolovaca kad su se hvalili ulovima, (a koji se ribolovac ne hvali). Uz zubace i lubene redovito su spominjali konje. Lovili su ih mnogo, a nije im bilo ni teško. Konj im je bio lako dostupna lovina. Trebalo ih je samo naći i dobar ulov nije izostao. A danas... Ne pamtim kad sam ga vidio. Slabo ga love podvodni ribolovci, a rijedak je i u lovu ostalim alatima. Lijepa riba pomalo robusna izgleda, a istodobno osjetljiv poput cvijeta. Plah je i mlak, te samo zahvaljujući savršenom prilagođavanju terenu na kojemu boravi uspijeva opstati u moru punom gra ... (više u tiskanom i CD izdanju)