Kompresorski i apsorpcijski hladnjaci

BN 224
| 29.4.2020 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Kod brodskih hladnjaka uvijek treba imati na umu to da će hladnjak bolje hladiti ako je kutija hladnjaka dobro izolirana i ako je osigurano dobro hlađenje kondenzatora, a pritom će trošiti i manje struje

U prošlom broju ukratko smo obradili osnovni princip rada i ponudu na tržištu uglavnom prenosivih hladnjaka koji rade na principu termoelementa. Ovi hladnjaci sigurno imaju svoju primjenu na brodu i u automobilu. U ovom nastavku samo ćemo se osvrnuti na apsorpcijske hladnjake, a detaljno ćemo objasniti princip rada kompresorskih hladnjaka, i to prenosivih i ugradbenih. No prije nego li krenemo na konkretan opis ovih uređaja, treba pojasniti osnovne fizikalne principe na kojima se bazira rad ovih dviju vrsta hladnjaka.

Ako nešto želimo rashladili, moramo mu oduzeti toplinu. Hlađenje je, prema tome proces oduzimanja topline. Još od davnina je poznato da neke soli hlade, kad se rastvore u vodi. Naime, neke tvari, kao što je salitra (sol dušične kiseline spojena s lakim kovinama) i amonijev nitrat, oduzimaju toplinu vodi u kojoj se rastvaraju, te tako snižavaju temperaturu vode.

Isto tako, hladnoća se stvara kada ukapljeni plin opet prelazi iz tekućega u plinovito stanje. Ta se promjena naziva hlapljenje. Stavite li malo vode ili alkohola na dlan, osjetit će te hladnoću, jer ta tekućina oduzima toplinu iz ruke i hlapi. Isto možete zamijetiti ako plinsku bocu za vrije ... (više u tiskanom i CD izdanju)