Koliko će vas koštati ugradnja spremnika crnih voda

BN 246
| 3.3.2022 | Piše:
Frane Rendić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Donosimo vam dvije varijante kako možete ugraditi spremnik crnih voda

Na crtežima su prikazane dvije varijante kako možete ugraditi spremnik crnih voda. U prvoj varijanti imate spremnik, a iz spremnika ispust u more ili odvod do palubnog čepa za pražnjenje na kopno. Ovo je varijanta, koja bi strogo gledano zadovoljavala uvjete u Pravilniku. Druga varijanta ima još jedan ispust kroz koji kombinacijom troputnih ventila možete sadržaj iz zahoda prazniti direktno u more, zatim preko spremnika u more i preko palubnog priključka na kopno. Iako ... (više u tiskanom i CD izdanju)