Kojem gorivu pripada budućnost pomorstva?

BN 237
| 2.6.2021 | Piše:
Božo Ivanić
| Foto:
Pexels


Jedno je sigurno – ako govorimo o gorivu u pomorskom prometu, nalazimo se na povijesnom raskrižju. Put koji sada izaberemo imat će veliki utjecaj na našu budućnost,
i zato ne bi bilo loše da se svi malčice uputimo u opcije koje nam stoje na raspolaganju

Kad se započne razgovor o budućnosti prometa i odgovor na izazove koje pred nas stavljaju klimatske promjene, dekarbonizacija prometa se počne nametati kao rješenje koje će riješiti sve probleme. Međutim, odgovor na koji će se način postići taj cilj, je sve samo ne jednostavan. Možda će netko sada spomenuti struju i električne pogone, međutim oni za sada još uvijek ne mogu dobro funkcionirati na velikim sustavima kakvi su recimo brodovi. Iako moramo reći kako jedna kategorija brodova ispunjava sve uvjete za prelazak na elektromotore napajane baterijama. Linijski brodovi koji plove na kratkim relacijama, prvenstveno trajekti, mogu se napajati dok su privezani, i tijekom noći, a budući da plove na relativno kratkim relacijama čak i postojeći kapacitet akumulatora m ... (više u tiskanom i CD izdanju)