Kod pomoraca je psihički kapacitet odavno postao važniji od fizičkog

BN 269
| 31.1.2024 | Piše:
Damir Herceg
| Foto:
Replicate, Pexels


Jednostavno, od pomoraca se stalno traži da rade više, bolje i brže. To se posebice odnosi na časnički kadar, koji je na trgovačkim brodovima redovito preopterećen silnim adminsitrativnim poslovima, a to dovodi do premorenosti te stvara veliki psihološki pritisak. “Uvijek imam na umu riječi neurologa i osnivača psihoanalize Sigmunda Freuda, koji je rekao da je psihički zdrav čovjek ovaj koji može voljeti i koji može raditi. Odnosno, to je osoba koja dobro funkcionira u obitelji i na poslu, odnosno koja može davati, primati i pokazivati emocije; uz to, ta osoba je u radu prilagodljiva, savjestna i komunikativna te se može usredotočiti na posao koji obavlja,” rekla je psihologinja Bojana Sudar

Ljudi od mora će vam reći da je ocean najopasnije radno mjesto na svijetu, stoga ne čudi tvrdnja da je plovidba ozbiljan i opasan posao "rezerviran” za odabrane muškarce, a sve više i za žene časnice. Danas su uvjeti života i rada na brodovima neuporedivo bolji nego prije pedesetak i više godina, pa su tako, između ostalog, ugovori o radu pomoraca znatno kraći, a zahvaljujući modernim komunikacijskim tehnologijama svaki član posade u stalnom je kontaktu sa svojim najmilijima kod kuće. Međutim, skoro sva ta tehnološka unapređenja su u službi povećanja profita brodara, prvnstveno kroz učinkovitiji rad svakog člana posade. Jednostavno, od pomoraca se stalno traži da rade više, bolje i brže. To se posebice odnosi na časnički kadar, koji je na ... (više u tiskanom i CD izdanju)