Klasa

BN 203
| 29.7.2018 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Ive bi jedva dospel na zadnji autobus, ki je hodil na deset, a već jutro na šest moral je bit na busu da bi došal na vrime na posal.

Nekada, kad bi finil godišnji, a najduži je bil dvajset i osan dan za one s najduljin stažon, isti dan bi se javili va kadrovski, a kadrovik bi dal nalog za ukrcaj na jedan od brodi ki su bili na remontu i tu bi čekali pravi ukrcaj, na brod. A i na brodu va remontu živelo se ko na brodu; radno vrime brodsko, panatika brodska, spanje va brodskoj kabini, osin ako se i po njimi ni delalo. Onda je firma ako nisi bil z mesta kade je brod vezan, osigurala spanje na kraju.

Va to vrime generalni remonti, ili klase kako se to reče na brodu, delali su se svaka četiri leta, a kako su klase pod nadzorom nekoga od registri znali su potrajat po dva, tri pa i više meseci.
Brodi su uglavnom bili parni, a kaldaji se ložile na karbun, pa je to bila prilika da se preinače na loženje mazuton. Zato su remonti znali potrajat i po šest meseci. Puno je tu bilo posla za posadu, trebalo je otpret sva dopija fonda, forpik, afterpik, pregledat, očistit i cimentat tankove slatke vodi i vodi za piće, va štivah očistit i uredit santine, spongi, pajoli i paraskozuli pa uredit protupožarnu opremu i opremu za spašavanje, opiketat i popiturat nadgrađe, kuvertu, jarboli, derići, kolonete i soljeri. Va makine je pak trebalo pregledat parni cilindri glavne makine, si kušineti, ekscentrike, kulisa, pumpi, kondenzu, valvole od fonda, filtri, parni generatori i ča je bila tradicija, očistit i oglancat propeler i namazat ga lanenim uljem i još puno puno toga.

Škver je delal samo ono ča posada ni mogla, a to je vađenje i pregled osovine propelera, osovine kormila, pregledi i testiranje teretnoga uređaja, remont sidrenih i priveznih vitli i naravno dokovanje broda z čišćenjem i pituranjem podvodnoga i nadvodnog dela trupa. Nekima je to odgovaralo aš su bili doma, a nekima baš i ni, aš plaća je bila manja. Ni bilo deviznoga i drugeh dodaci, ali ča je tu je. 

Meštar Ive ni nimalo bil zadovoljan z takovin rasporedon. Em bi doma došal tek posle pet, em ni dobival deviznoga, tropskoga ni noćnoga dodatka, a ni bilo ni sitnoga trapulanja, samo mizerna osnovna plaća! I sve bi to on nekako prebolel da ni bar dva put na šetemanu posle večeri, na šest večer moral poć na sastanak brodskoga kolektiva. Sastanak je držal sekretar i to u vezi političke situacije, o tomu kako neki brodski kolektivi bolje funkcioniraju od ovoga i tako bla, bla, bla. Znalo je to nekad potrajat i do posle devet večer. Ive bi jedva dospel na zadnji autobus, ki je hodil na deset, a već jutro na šest moral je bit na busu da bi došal na vrime na posal. Par put zaradi toga je preskočil večeru na pet i pol, i napravil finta de mona pa pobigal doma već na pet, prije večeri, iako ga je večera pripadla, a i obično je bila bolja od one doma. Ali ni to ni bilo rješenje. Jednostavno se ni splatilo ostat bez večeri radi monad ke sekretar poveda. Problem je bil u tomu ča je sekretar prvo nego ča je postal politički sekretar bil timuner, a to je značilo da jako dobro zna ča i kako ljudi misle. Tako je on zajedno primjetil da Ive biži od njegovih sastanki pa ga je opral da kako more izbjegavat političko uzdizanje. Još mu je i zapretil neka pripazi ubuduće!

- Drugovi - počel je sekretar, - današnja situacija nije dobra, i dok mi nastojimo poboljšati standard svih naših trudbenika, među nama ima onih koji nastoje to sabotirat, pa i ovdje u našem kolektivu, sabotiraju se sastanci! - pritom je ispod oka odmjeraval Iva ki je skrušeno sedel va zadnjen redu, i žestoko mislel će al neće dospet na bus.

I dok je sekretar je navrezal: - Evo pogledajte mene drugovi, dokle sam ja dogurao, što sam nekad bio, a što sam sada... - Ive se je najedanput koražno digal, prekinul sekretara i rekal: - Druže sekretaru, ako večeras zaradi sastanka zakasnin na bus, ćeš me ti zet doma spat, ili ću poć spat va barbinu kabinu ili va lajbot?

-Drug sekretar se ni pošteno ni snašal, a Ive je tekuć prošal na bus. Ni počekal ni na odgovor! Za pravo čudo, Ive ni nastradal zaradi bižanja z sastanka, ali sekretar zato je. Brzo nakon tega na njegovo mesto došal je drugi. Ma ni se drug sekretar vrnul timunat na brod, nego su ga postavili na mesto kade je mirno mogal prodavat maglu, bez drskih meštri ko ča je bil Ive.

...