Kapetane, čuvaj se!

BN 212
| 29.4.2019 | Piše:
Marijan Dželalija
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Skiper je kapetan brodice, glavna figura koja vodi kompletnu priču na unajmljenom plovilu, što znači i da bi trebao biti bolje informiran o tome koje osiguranje mora imati da je barem minimalno zaštićen

U prošlom smo izdanju razgovarali općenito o pristupu načinu na koji bi trebalo razmišljati prilikom odabira osiguranja, što za plovilo kojim upravljate kao vlasnik ili ste ga uzeli u čarteru, što kao skiper koji ima veliku odgovornost na sebi.

Kako krenuti u odabir osiguranja koje mi treba?

Ovdje ćemo se baviti pristupom osiguranju razmišljajući da kada izaberemo dobro osiguranje i smatramo da imamo sve pokriveno, ali ono ipak može biti nedovoljno. Najvažnije, odnosno ako ne najvažnije onda najčešće osiguranje koje ima svako plovilo, jest osiguranje od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama ili kako ga u žargonu nazivaju svi OSNOVNO OSIGURANJE. To je jedan vid „pravnog osiguranja" vlasnika odnosno korisnika plovila, a i samoga skipera. Zbunjujuće je da takvim osiguranjem plovila A koje je nanijelo štetu plovilu B, a da su se pritom ozlijedile osobe na samom plovilu A, osobe nisu pokrivene. Za to postoji druga vrsta osiguranja.

Gdje nastaje problem!?

Visina limita osiguranja plovila za štete prema trećim osobama je vrlo čest problem, iako to tako ne izgleda. Pa tako recimo plovila koja viju hrvatsku zastavu, neovisno radi li se o plovilu za privatne svrhe (sport i razonodu) ili za čarter, u obavezi je sklopiti policu od obveznog osiguranja od odgovornosti, koja pokriva isključivo štete koje osigurano plovilo nanese roniocima i kupačima do limita od 3.500.000,00 kuna, ali to se ne odnosi na druga plovila. To zapravo znači da zapravo niste osigurani od slučaja u kojem je vaše plovilo nekome drugom plovilu nanijelo štetu. U Grčkoj i Turskoj recimo plovila vrlo često imaju osiguranje od odgovornosti (ponovno) samo do limita vrijednosti plovila, pa tako recimo plovilo od 50.000 € vrijednosti ima samo mali limit za štete prema trećim osobama, dok za plovidbu talijanskim vodama limiti pokrića idu visoko, do preko 7.290.000 €.

Uzimajući takvo jedno osiguranje nije u potpunosti jasno, što se misli pod „trećim osobama", kao niti što to zapravo sve pokriva. Trećim licem smatra se osoba, koja ima pravo i interes da joj se plati šteta, a nije ugovaratelj police ili povezana osoba. Primjerice vaše plovilo nanese nekom plovilu štetu, po polici osiguranja odgovornosti nemate pravo tražiti naknadu štete, ali vlasnik broda kojeg ste oštetili ima! Međutim ima li vaše plovilo adekvatno osiguranje koje pokriva i štete na drugim plovilima ili pokriva samo ukoliko nanesete ozljedu roniocu ili kupaču? Provjerite vaše police… Uzmemo li u obzir skipera koji uzima u najam plovilu u čarteru i sve što on mora provjeriti; ima li plovilo osiguranje? Ima li adekvatno osiguranje (od odgovornosti)? Je li polica koja je na plovilu plaćena i time aktivna? Kao što vidite skiper se izlaže mnoštvu rizika s kojima i nije u potpunosti upoznat, i sukladno tome možemo zaključiti da je na skiperu zbilja velika odgovornost već od samoga dolaska na plovilo koje je uzeo u najam.

Primjer iz prakse

Skiper (gost) uzima u najam plovilo (čarter), bukira ga i prilikom potpisivanja ugovora o najmu i plaćanja prvog dijela bukinga dobiva „na stol" uvjete najma, gdje stoji: "...da je plovilo osigurano od svih rizika i sukladno zakonu zastave/registra u koji je upisana".

Što to zapravo znači? Skiper okuplja svoju ekipu prijatelja i odlazi na plovilo. Na plovilu se nalazi polica osiguranja na hrvatskom jeziku i izgleda zbilja „ozbiljno". Printana je na lijepom papiru, s velikim štambiljem u sredini, kao potvrdom svega. Skiper krene u plovidbu i nakon dva dana prekrasnog vremena zatekne ih loše vrijeme, iznenadi ih nevera u uvali negdje na Kornatima. Pokušavaju baciti sidro, da ih ne bi odnijelo na stijene, te si motorom pomažu održavati poziciju. Međutim plovilo usidreno ispred njih nije bacilo sidro i ostaje bez motora, ide direktno na njih te ih znatno oštećuje po trupu. Skiper misli nema veze, platit će osiguranje plovila koje mi je nanijelo štetu, a ako ne to, onda je moj brod osiguran i ima full kasko, pa ne brinem. Ispostavi se da plovilo koje je prouzročilo štetu nije imalo ništa osim obveznog osiguranja prema zakonu RH, kao ni plovilo našeg skipera, koje nema ništa više od toga.

Tko je kriv?! Tko ima obavezu? Tko je trebao što napraviti?

Što sada? Odgovornost je u ovoj situaciji jasna. Međutim, iznajmljivač će teretiti našeg skipera za štetu na iznajmljenom plovilu i reći našem skiperu kako on za financijsku štetu koju pretrpi može teretiti skipera s broda koji mu je prouzročio štetu. Tu nastaje cijela pomutnja i pravna zavrzlama. Tko je bio u obavezi? Skiper da plati štetu jer plovilo nije dobro osigurano ili iznajmljivač jer nije osigurao plovilo kako spada, i time doveo skipera u zabludu prilikom bukinga? Mora li, točnije može li skiper bolje kontrolirati kako je plovilo osigurano? Kako se u tome skiper uopće može zaštiti?

Dužnost iznajmljivača je da plovilo bude osigurano tako da unajmitelj nema potencijalnih problema i neugodnosti u slučaju kada dođe do nesreće. Međutim ukoliko se ugovorom nije obavezao tzv. booking ugovorom da će tako nešto napraviti, tada zapravo pravno gledano i nije obavezan sklapati takvo osiguranje.

Govorimo onda o „što bi bilo dobro". Skiper kao glavna figura, koja vodi kompletnu priču na unajmljenom plovilu, definitivno bi trebao biti bolje informiran o tome koje osiguranje mora imati da je barem minimalno zaštićen. Sigurno da je poželjno postojanje stručnih osoba koje se profesionalno bave nautičkim osiguranjima, i koje u bilo kojem trenutku mogu pružiti adekvatnu podršku skiperu. Ovo je važno kod provjere ima li određeno plovilo prikladnu policu osiguranja, ili u slučaju kada dođe do nesreće, da se skiper odmah savjetuje s njime i bude upućen u sve sljedeće korake koje treba poduzeti.

Informiranost je ključna!

Osim gore spomenutih obveznih i „neobveznih" osiguranja plovila pomoću kojih se vlasnik, odnosno korisnik plovila, može zaštiti od velike većine rizika i financijskih gubitaka, postoje još i skiperska osiguranja, osmišljena upravo za takve slučajeve, i koja skipera mogu zaštititi od financijskih i pravnih posljedica u slučaju da upravlja neadekvatno osiguranim plovilom. Pritom je sama edukacija i informiranost skipera vrlo važna kod odabira osiguranja. U ovakvim slučajevima važno je da skiper bira plovilo za najam i čarter agenciju, kod koje je siguran da će dobiti adekvatno, ispravno i nadasve dobro osigurano plovilo, kako ne bi bio izložen nepotrebnim pravnim rizicima i potencijalnim većim financijskim gubitcima.

...