Kantar

BN 21
| 23.4.2013


Sportski alati za lov kantara su povraz, tunja, parangal, podvodna puška, a ponešto se ulovi i ostima pod sviću. Za lov kantara može se izraditi poseban povraz, a važno je znati da se povrazom najbolje lovi ispod barke. Lov s obale moguć je uz uporabu većega štapa koji će omogućiti dalje bacanje. (opširnije u br.21) ... (više u tiskanom i CD izdanju)