Kanoćal za nonu

BN 230
| 29.10.2020 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


Matere je kupil svilni rubac, a sestre brhan od batika. Oca je bilo najlagje odbavit. Njemu daš karton ili dva Marborla, i bocu Balantajna i on je kuntenat!

Ariv va bilo ki porat na svitu je doživljaj, a doć doma nakon pet ili više meseci, je poseban gušt. Večer prvo po krme su pustili Port Said, i obrnuli provu prema Otrantu. Ako dragi Bog da, za četiri dana su doma. Vrime in je bilo odlično, makina je veselo broštulala, a ekipa je bila uzbuđena. Niki niš ni brontulal, i svi su se nekako veselo pogovarali povedajuć monadi. Kuvertu, kasar, soljeri, bokaporti, jarboli, derići, pantigetu i čiminjeru su lipo ušminkali tako da se ne sramote kad dojdu doma. Banjašugu i vanjsku desnu oplatu nisu dospeli opiturat, pa je barba rekal da će kad dojdu doma provat nagovorit pilota da ih veže s levon bandun. Barba je samo za tu priliku za pilota parićal bocu Chivas Regala i šteku Danhila.
Kabine, saloni, kaniželi, kužina, gambuža, frižideri... s ... (više u tiskanom i CD izdanju)