Kamijon z dizalicun

BN 223
| 31.3.2020 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Burza Nautike


Nakon par dan su se vezali i počel je ukrcaj. Ki je bil slobodan šal bi va grad, sam ili va kumpanjie, obahajal pančof, suk, na čudu ča kupit, izbor je bil kakov malo kade.

Bili su na rade spred Kuwajta, va balastu i čekali order, kamo će poć na ukrcaj. Nekako su svi misleli da će vjerojatno poć za Karachi, a morda i za Indiju, va Marmagoa krcat železnu rudaču za Constancu. Sakakove ideje su se vrtele po kanižele. Barba je mučal i niš ni govoril. Kad ga je i ki od ofičjali pital ča samo bi in odgovoril: - Kamo nas pošalju tamo ćemo poć. Ni moje da o tomu raspravljan. - Ipak, svin je bilo malo čudno da ih nisu poslali „To order" za Hormuz. Kamo god da gredu bili bi bliže odredištu, nego ča su sad ovako pred Kuwajton drže da laju na rade.

Nakon nekoliko dan videli su da in dolazi pilotina s agenaton na brod. Agent se ni dugo zadražal pu barbi, a ni poštu ni donesal... Svi su se pitali po koga vraga je došal. Odmah se po kaniželi i kužini počelo govorit da mora bit neč ozbiljno. Kad je barba pozval čifa i kapa sebe va kabinu, znatiželju se moglo rezat!

- Ne piše nan se dobro kad oni ovako tajnovito sastanče. Telegram ni mogal doć aš smo mi pred porton, ča će reć da je stanica sinđilana... - mudrijal je Jakov, timuner.

Nakon nekoga vrimena zišal je kapo i rekal: - Malo strpljenja! Barba će van sve reć. On i čif moraju dogovori ... (više u tiskanom i CD izdanju)