Kamere na brodu

BN 136
| 26.6.2014 | Piše:
Krunoslav Mihić


Ako kameru koristimo samo za kontrolu stanja, na primjer motornog prostora, što je čest slučaj, onda su nam dovoljni kamera i monitor, ili zaslon plotera ako ima videoulaz. No ako želimo da se viđeno snimi onda se snimljeni materijal mora pohraniti na DVR (Digital Video Recorder)

Pojavom i razvojem digitalnih kamera, te CCD senzora (Charge Coupled Device) koji čine glavne senzorne elemente u kamerama, otvorila se mogućnosti za njihovo korištenje na brodicama. Naravno jedan od glavnih elemenata koji je približio videonadzor nautičarima je pristupačnost cijena komponenti.

... (više u tiskanom i CD izdanju)