Kaljužni otpad

BN 76
| str. 081 | 23.4.2013


Kaljužna pumpa na brodici je uvijek dobrodošla, pa makar se radilo i o onoj ručnog tipa. U svakom slučaju, bila pumpa ručna ili na neki drugi pogon, pravi problem predstavlja kamo ispumpati kaljužne otpadne vode. Ispumpavanje u more ne dolazi u obzir jer će kaljuža zagaditi morsku površinu, a ekološki osviješteni u današnje vrijeme ipak moramo biti. Vođeni tom idejom moramo pronaći odgovarajući prijenosni spremnik u kojemu ćemo skladištiti kaljužne vode tijekom plovidbe. Za privremeni spremnik kaljuže možemo efikasno iskoristiti običnu ručnu kantu za vodu ili plastični spremnik.
No, k ... (više u tiskanom i CD izdanju)