Kako su Britanci otkrili pršut, a Filipincima eksplodirao odojak!?!

BN 236
| 6.5.2021 | Piše:
Damir Herceg
| Foto:
Damir Perman


Svaki brod ima pogonski stroj koji uz određeno gorivo traži i redovito podmazivanje kako bi se sigurno plovilo. Isto tako, i svaki čovjek, u ovom slučaju član posade, ima ‘pogonski stroj’ koji također treba redovito i kvalitetno ‘podmazivati’, odnosno davati mu nutricionistički vrijednu hranu, kako bi lakše podnosio višemjesečnu napornu plovidbu“, kaže poznati hrvatski gastronom Damir Perman

Ako je na brodu hrana loša, nije kriv kuhar, već kapetan. To će vam reći svaki pomorac, uz napomenu da o hrani u velikoj mjeri ovisi i raspoloženje posade, što naposlijetku može utjecati i na sigurnost plovidbe. Ako su pak namirnice kvalitetne, a hrana ne valja, onda je problem u kuharu, koji ili ne zna svoj posao ili mu se ne kuha, odnosno ne radi. Ako je ovo drugo, zapovjednik nakon dvije–tri opomene obično od kompanije zatraži drugog kuhara. Naravno, u današnje vrijeme na trgovačkim brodovima nitko ne očekuje da će mu kuhati majstori kuharstva, jer takvi rade u nekom restoranu na kopnu za višestruko veću plaću od one na brodu, ali pomorci očekuju barem korektno spravljene i ukusne obroke.

Plaće kuhara na ... (više u tiskanom i CD izdanju)