Kako odabrati pravi trolling motor

BN 263
| 31.7.2023 | Piše:
Frane Rendić
| Foto:
Arhiva Burza Nautike, Yamaha, Garmin, Navico, Tor


Trolling motor koristi električnu energiju iz baterija na vašem brodu. Uz bateriju za pokretanje motora, planirajte barem još jednu bateriju za duboko pražnjenje koju ćete koristiti samo za pogon ovog motora. Nemojte koristiti istu bateriju za pokretanje pogonskog motora i za napajanje trolling motora.

Elektromotori svih vrsta i veličina i do sada su bili nezaobilazni u svima aktivnostima, bio na poslu u kući na odmoru, na putovanju. Imamo ih uglavnom tamo gdje je postojala mogućnost vanjskog napajanja i priključka na mrežu, međutim danas su postali nezaobilazni na svim vrstama prometala tj. tamo gdje ih ne možemo priključiti na mrežu ili produžni kabel. Električni automobili postaju obveza i sve više istiskuju motore s unutrašnjim izgaranjem. Romobili, skuteri, letjelice i sve vrste plovila sve više se orijentiraju na elektro pogon. Međutim kod automobila pa tako i kod brodova uvijek je problem količina električne energije koja se može pospremiti u baterijama. Veličina i snaga elektromotora praktično nema granica, pitanje je samo koliko ... (više u tiskanom i CD izdanju)