Kako odabrati najprimjereniju elektroničku kartu?

| 7.3.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Hoćete li odabrati rastersku ili vektorsku kartu prvenstveno ovisi o vama. Svaka ima svojih prednosti i mana

Gledano sa strane točnosti i preciznosti, obje karte su podjednako pouzdane za elektroničku uporabu na brodskim računalima i ploterima, ali za amatersku uporabu. Ako ćemo ići u detalje rasterska karta je jedina točna karta i elektronička karta nikada neće postići njenu točnost.

Ovaj generalni stav lako je pobiti time da je u nekim područjima vektorska karta bolja od rasterske i odabir karte bi prema tome zapravo trebao ovisiti o području plovidbe. Mnogi softveri dozvoljavaju korištenje i rasterskih i vektorskih karata, dok su neki, pogotovo noviji softveri i aplikacije ograničeni samo na vektorske karte. Najveći dio plotera proizvođača brodske elektronike prihvaća vektorske elektroničke karte i tu smo mi kao korisnici ograničeni na uporabu vektorskih karata, stoga je u smislu izbora između rasterske i vektorske karte za amatersku uporabu rješenje jasno, makar većini.

 

Dobra informiranost, te mogućnost upravljanja postavkama je odlika vektorskih karata

 

I rasterske i vektorske karte su čitljivije na većim zaslonima plotera i brodskih računala

 

...