Kako koristiti e-kartografiju?

BN 168
| 3.9.2015 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Bez obzira na to radi li se o vektorskoj ili pak rasterskoj karti, najvažniji je odabir veličine prikaza, odnosno mjerila. Karta mora imati optimalno mjerilo i prikazati sve one detalje koji su nam potrebni za sigurnu plovidbu, poput pličina, svjetionika i njihovih karakteristika, ali mora prikazati i ono što nas tek očekuje i na što ćemo tek naići u plovidbi, kako bismo se mogli pravovremeno pripremiti, a to naravno ponajviše ovisi o vodama kojima plovimo Svaka hrid koja nije ucrtana, ili pak pličina potencijalno je mjesto havarije, bilo da se radi o nasukavanju, ili pak nečem puno gorem. Naše je more po tom pitanju dobro pokriveno, no to još uvijek nije dovoljno da bi doseglo razinu najboljih karata, poput primjerice onih koje objavljuje britanski Admirality. Da ne bude zabune, opasne točke su i kod nas locirane, no još uvijek ima pozicija koje su nedovoljno precizno obrađene. Dok ovo čitate neki bi mogli reći da to nije tako i da oni znaju za neku pličinu koja nije nigdje ucrtana. Za takve imamo jednu poruku; društvena odgovornost je takvu po ... (više u tiskanom i CD izdanju)