Juha od dimljenog oslića, gregada i špageti s luparima

BN 79
| str. 118-119 | 23.4.2013 | Piše:
Igor Michieli
| Foto:
Igor Michieli


Jedan od novijih hvarskih restorana - Terramarique - strelovito je svojom osebujnošću, naročitim pristupom hrani i ambijentom objedovanja prerastao u gastroikonu za znalce, prvenstveno one dublja džepa. Restoran su 2006. u staroj kući Novakovih u Križnoj luci, nedaleko samostana, otvorili stomatologinja Saša Novak i njen suprug, sveučilišni profesor i publicist Slobodan Prosperov Novak, udahnuvši mu uz staru hvarsku tradiciju i izvjesni književno-literarni duh.

Jedan od novijih hvarskih restorana - Terramarique - strelovito je svojom osebujnošću, naročitim pristupom hrani i ambijentom objedovanja prerastao u gastroikonu za znalce, prvenstveno one dublja džepa. Restoran su 2006. u staroj kući Novakovih u Križnoj luci, nedaleko samostana, otvorili stomatologinja Saša Novak i njen suprug, sveučilišni profesor i publicist Slobodan Prosperov Novak, udahnuvši mu uz staru hvarsku tradiciju i izvjesni književno-literarni duh.  
U Novakovih se objeduje u staroj biblioteci prepunoj knjiga, ili u ljetnoj varijanti u pitoresknu hvarskom dvoru (dvorištu), ... (više u tiskanom i CD izdanju)