Ješka: Kozica

BN 48
| 23.4.2013


Kada se s dječjom mrežicom uputim prema obali, u obitelji nastaje rasprava o tome što bi u stvari trebalo napraviti s malim prozirnim račićima koji će pola sata kasnije plivati u kantici. Kćer glasa za to da se puste natrag, žena bi ih odmah na vruće maslinovo ulje, a ja naravno u glavi imam razrađenu sasvim drugu ideju. Kozice će večeras biti servirane, ali brancinima! (opširnije u br. 48) ... (više u tiskanom i CD izdanju)