Jedrenje s vjetrom u bok

BN 29
| 23.4.2013


Dobro je da počnemo jedriti tako da nam vjetar puše okomito na uzdužnicu barke. Da bi ugodili naša jedra, trebamo ih otpustiti dok prednji porub ne počne vijoriti. Tada ih zatežemo dok vijorenje ne prestane. Cilj nam je da jedra držimo zategnuta tek toliko da se ne počnu prazniti. ... (više u tiskanom i CD izdanju)