Jedinstvena Nacionalna karta morskih staništa ‬

| 12.1.2024


Ovaj projekt, koji je zahvatio čak 51 % Jadranskog mora, predstavlja ne samo završetak jedne od najambicioznijih i najkompleksnijih inicijativa kartiranja morskih staništa, već i početak nove ere u zaštiti i očuvanju Jadranskog mora, jednog od najdragocjenijih gospodarskih i prirodnih resursa RH.

Karta morskih staništa je predstavljena javnosti na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Time je simbolično obilježen uspješan završetak projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom''.

Projekt je provelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u periodu od 2018. do 2023. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 11,9 mil EUR, a proveden je u sklopu programskog razdoblja 2014.- 2020. kroz Operativni program konkurentnost i kohezija uz EU sufinanciranje u udjelu od 85 posto. Nacionalni dio sufinanciranja osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
   
Cilj projekta bio je povećanje znanja i dostupnosti podataka o bioraznolikosti kao temelja za učinkovitu zaštitu ekosustava Jadrana, ali i održivost korištenja prirodnih dobara. Danas lansirana Karta morskih staništa predstavlja ključan alat za održivo korištenje morskih resursa i integralno morsko prostorno planiranje, uključujući ribarstvo i turizam. Karta je važna i u sigurnosnom smislu.
 
  
Karta obuhvaća čak 51 posto Jadranskog mora pod Hrvatskom jurisdikcijom, te predstavlja ne samo završetak jedne od najambicioznijih i najkompleksnijih inicijativa kartiranja morskih staništa, već i početak nove ere u zaštiti i očuvanju Jadranskog mora, jednog od najdragocjenijih gospodarskih i prirodnih resursa RH.

Uslugu kartiranja je proveo Hrvatski konzorcij koji je okupio više od 200 stručnjaka i znanstvenike u području oceanografije, geologije, ekologije, napredne robotike i umjetne inteligencije. Na istraživanje je utrošeno više od 20.000 radnih sati. 
Detaljnim kartiranjem koje se bazira na terenskim snimanjima, u potpunosti je obuhvaćeno dno do 40 m dubine te dno unutar zaštićenih područja odnosno Nacionalnih parkova, Parkova prirode te Natura 2000 područja, a dodatno su snimana i izdvojena područja u blizini nacionalnih parkova i parkova prirode te dva područja u epikontinentalnom području od kojih je jedan u samom centru Jabučke kotline. Primjenom direktnih metoda kartirano je preko 6500 km2. Prilikom izrade karte korišten je niz inovativnih tehnika, a za izradu modela korištene su neuralne mreže. U narednom razdoblju će se kartirati preostalih 49 posto površine.

Karta morskih staništa javno je dostupna na Bioportalu. ...