Je li hibridni pogon budućnost ili samo prelazna faza?

BN 235
| 30.3.2021 | Piše:
Božo Ivanić
| Foto:
Pexels


Hibridni pogon na brodovima postaje sve češći. Ako želimo potpuno pojednostaviti stvari možemo reći kako se radi o sljedećoj fazi razvoja u koju je evoluirao dizel-električni pogon. U njega je uz generator dodan još i sustav za pohranu električne energije koji samostalno može napajati pogonske elektromotore makar neki kraći period

Po svemu sudeći nalazimo se u prijelaznom razdoblju u kojem električni i hibridni pogon prestaje biti eksperimentalnom tehnologijom. Ovu vrstu pogona ima sve više brodova, jahti, a u zadnje vrijeme i klasičnih brodica koje su daleko od nekih superlativa po pitanju ekskluzivnosti. Zeleno više nije boja, ili new age prenemaganje. Sve više to je i politička izjava, svrstavanje na određenu stranu. Oko ove riječi kao stožera polako se okuplja kritična masa ljudi koji su uvjereni kako još uvijek svojim djelovanjem mogu učiniti nešto pozitivno, ne samo za sebe, već i za spas cijeloga planeta. Za sada ova je skupina još uvijek heterogena, i sastoji se od mnogih podskupina. Ona radikalna zagovara trenutne drastične mjere zbog čega ne nailazi na odobravanje neodlučne većine. Srećom oni umjereni ... (više u tiskanom i CD izdanju)