Izbjegavanje sudara na moru

BN 183
| 29.11.2016 | Piše:
Damir Horvatović
| Foto:
Filip Karlo Baraka


Samo poznavanje odnosno vrhunska sposobnost u upravljanju brodom ne znači baš ništa ako ne znate kako se morate ponašati u odnosu na drugi brod koji se približava vašem brodu

Osoba koja upravlja bilo kojom vrstom broda, odnosno da upotrijebimo izraz, osoba koja nadzire kretanje broda, svojim znanjem, iskustvom i stalnom pozornošću, uvijek je bila, a i ostat će, odlučujući čimbenik sigurnosti plovidbe. Današnji suvremeni elektronički uređaji dobrodošla su pomoć pri sigurnom vođenju navigacije i izbjegavanju sudara na moru. Međutim, ta tehnička pomagala biti će korisna samo ako ih koristi osoba koja posjeduje stručno znanje o plovidbi. Isključivo oslanjanje na tehniku u kombinaciji sa slabim poznavanjem pravila i nedovoljnim mjerama opreza predstavljaju veliku opasnost i najčešći su uzroci pomorskih nezgoda.

Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru skup su pravnih normi kojima se regulira pomorski promet. Primjenjuju se na sve brodove koji plove otvorenim morem odnosno svim vodama koje se spojene s otvorenim morem, a plovne su za morske brodove. U principu, da pojednostavnimo Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru primjenjiva su na sve morske brodove bez razlike u odnosu na poriv, odnosno područje plovidbe.

Prva pisana pravila, međunarodnog karaktera postoje od 1863. godine. Njihova je važnost u tome što su ona bila inicijativa međunarodnoj konferenciji koja je održana 1889. godine u Washingtonu. Tada su donesena prva međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru nazvana Washingtonski pravilnik. Naknadno pravila su još nekoliko puta mijenjana da bi u Londonu 1972. godine bila donesena današnja Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru koja su na snagu stupila 15. srpnja 1977. godine. Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru ne obuhvaćaju sve moguće situacije koje se u stvarnosti na moru mogu dogoditi. Zbog toga, pomorac koji poduzima manevar mora biti siguran da postupa po pravilima te da čini ono što se smatra dobrom pomorskom praksom.

S obzirom na sve opasnosti i sve veći broj sudionika u pomorskom prometu, temeljito poznavanje pravila o izbjegavanju sudara na moru jedna je od najvažnijih stvari za svakog tko se misli ozbiljno posvetiti pomorskim zanimanjima. Samo poznavanje odnosno vrhunska sposobnost u upravljanju brodom ne znači baš ništa ako ne znate kako se morate ponašati u odnosu na drugi brod koji se približava vašem brodu. Iz tog razloga pri tečajevima za skipere, odnosno zapovjednike jahti koji se održavaju u pomorskom učilištu Adria Libar vrlo veliku pažnju posvećuju upravo Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru.

Ovdje se posebno ističe problem jedrenjaka, jedrilica odnosno brodova kojima su jedra glavno porivno sredstvo.

Pojam „brod" kako se smatra u pravilima pojašnjen je u Općim definicijama. Tako nam pravila kažu da riječ "brod” označava svaku vrstu plovila uključujući i plovilo kada plovi bez istisnine i hidroavion koji se upotrebljava ili se može upotrijebiti kao sredstvo prijevoza na vodi. Ovdje treba posebno obratiti pažnju na dio izraza koji kaže „svaku vrstu plovila". Što to zapravo znači? To znači da pojam „brod" po ovim pravilima obuhvaća sve što može ploviti, bez obzira na vrstu poriva, istisninu, ili kategoriju. Kad god se u pravilima susretnemo s pojmom „brod", onda se taj dio odnosi na sva plovila bez obzira na poriv ili kategoriju.

Poznata je činjenica da brod na mehanički pogon kad se susretne s jedrenjakom nema prednost, odnosno da se mora skloniti s puta jedrenjaku. To je pojašnjeno u članku 18 pravila, i vrijedi za gotovo sve situacije. Zašto kažemo „gotovo sve"? Zato što kada jedrenjak pretječe brod na mehanički pogon onda jedrenjak nema prednost. Naime članak 13 pravila koji opisuje situaciju pretjecanja u svom prvom stavku kaže „Bez obzira na bilo koji propis iz dijela B ovih pravila, svaki brod koji pretječe mora se ukloniti dostignutom brodu". I s time je sve rečeno. Ako je jedrenjak taj koji pretječe, onda je po pravilu 13 on taj koji se uklanja brodu kojeg pretječe, pa bio to i brod na mehanički pogon. Zašto je to tako? Pa u stvari je vrlo jednostavno. Ako se prisjetimo da se izraz „brod" upotrebljava za sve vrste plovila, bez obzira na poriv i kategoriju, a članak 13 pravila spominje pojam „svaki brod", onda nas to vodi ka zaključku da u slučajevima kad je jedrenjak brod koji pretječe on nema prednost. Upravo suprotno, jedrenjak se tad mora ukloniti brodu kojeg dostiže.

Netko će pomisliti, koji jedrenjak uopće može prestići brod na mehanički pogon. Danas postoje vrlo brzi jedrenjaci koji na jedra uz pogodan vjetar mogu dostići brzine do 20 čvorova pa i više. Takvi jedrenjaci bez ikakvih problema prestižu sporije brodove na mehanički pogon. Ne poznajući odredbe pravila o postupku i pravima prilikom pretjecanja sa stavom „mi smo jedrenjak" dovode u opasnost oba broda. Brod kojega se dostiže će se ponašati kao brod koji ima pravo puta, što je činjenica, te će zadržavati svoj kurs i brzinu, što mu je i obaveza. Neće se uklanjati, jer ne smije. Naš jedrenjak će smatrati kako je on kao jedrenjak u pravu i očekivat će da mu se brod kojeg dostiže makne. I eto sudara. Propalog odmora. Propalog uživanja. Najčešće velike materijalne štete. I sreće, ako je nastala samo materijalna šteta.

Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru su vrlo precizna. Ne dozvoljavaju sumnju i ne ostavljaju mjesta premišljanjima. Upravo suprotno, ako sumnjaš u postojanje određene situacije koja je pravilima propisana, moraš postupiti onako kako ti pravila određuju. A da bi se to moglo napraviti na taj način pravila treba znati.

 

...