Inćuni

BN 45
| 23.4.2013


Sezona lova inćuna traje od kraja zime do kraja jeseni. Lovi se kao i ostala plava riba, mrežama plivaricama, lebdećim koćama i ponešto mrežama potegačama. U lovu inćuna potrebno je strpljenje, posebno za lova plivaricama, jer se noću sporije približava svjetlu od ostale plave ribe ... (više u tiskanom i CD izdanju)