I ribari imaju pravo na pomoć države!

| 8.4.2020 | Piše:
Gregor Šamšal
| Foto:
Arhiva


Zatvaranje ribarnica i brojnim ograničenjima koja su donesena kako bi se obuzdalo širenje opasnoga koronavirusa, nanijelo je snažan udarac hrvatskom ribarstvu. Kako bi se smanjila šteta i kako bi se ribarima pomoglo da prebrode ovu krizu Ministarstvo poljoprivrede je donijelo nekoliko mjera kojima je osnovni cilj ublažavanje negativnoga utjecaja na poslovanje

Problem kod ovih mjera je u tome što je jedan dio njih normalnom čovjeku poprilično zbunjujuć. Naime brojni ribari dobili su otkaze i završili na Zavodu za zapošljavanje koji u sklopu svojih ovlasti provodi određene mjere koje se onda odnose na sada nezaposlene ribare, a tu su sada i mjere Ministarstva poljoprivrede koje se odnose samo na ribare koji su još uvijek u radnom odnosu, budući da se mjere pomoći ne smiju nadopunjavati, što će reći da se pomoć može dobivati samo iz jednog izvora.

U vremenu koje nam dolazi vidjet ćemo je li naše Ministarstvo s nekim mjerama istrčalo pred rudo, jer za neke odrednice se čini da bi mogle biti u suprotnosti s postojećim odredbama Europske komisije, tako da će se one morati prilagoditi ako ih Komisija ne odobri u ovom obliku.

Potpore male vrijednosti

Jedna od sintagmi koja se ovih dana često ponavlja je Potpore male vrijednosti. Ribarima ove potpore stoje na raspolaganju još od 2017. godine, a krajnji rok za prijave bio je 1. ožujka ove godine. Međutim kako je upravo u to vrijeme izbila ova kriza s koronavirusom Ministarstvo je pokrenulo postupak donošenja izmjena i dopuna Pravilnika kojima bi se omogućilo produženje roka do 1. svibnja 2020. godine. Mijenja se samo rok, dok bi same potpore trebale ostati iste kao i prije.

 

 

Donosi se privremeni okvir za dodjelu potpora

U sklopu mjera koje je Europska komisija donijela za pomoć europskim ribarima nalazi se i Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19.

Ovim mjerama omogućuje se dodjela privremene pomoći gospodarskim subjektima pogođenim krizom. Najveći dozvoljeni iznos potpore ograničen je na 120.000 eura po jednom pravnom subjektu.

U Ministarstvu su za ovu potporu osigurali 30 milijuna kuna koje će se raspodijeliti tako da se po svakom zaposleniku isplati 4.000,00 kuna. Izuzetak predstavljaju ribari koji obavljaju mali priobalni ribolov za koje se može isplatiti potpora u iznosu od 6.000,00 kuna.

No ove potpore ne dolaze tek tako. Naime ribar koji aplicira mora zadovoljiti neke standarde. Prvi je da na dan 31. prosinca 2019. godine ne smije spadati u kategoriju „poduzetnik u teškoćama", mora dokazati da su mu prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 1. svibnja 2020. godine znatno niži od onih koje je zabilježio u istom razdoblju unazad dvije godine, i da bi dobio ovu potporu ne smije otpustiti više od 20% zaposlenih. To se odnosi na razdoblje od 1. travnja do 1. rujna 2020. godine.

Kako ističu u Ministarstvu, ova bi se potpora mogla promijeniti, budući da tu konačnu riječ ima Europska komisija. Osim toga naglašavaju još nekoliko vrlo važnih stvari.

  1. Ova potpora je jednokratna
  2. Iako je zamišljena kao potpora za zaposlene i očuvanje radnih mjesta, ova potpora se ne zbraja s potporama Zavoda za zapošljavanje, s potporama male vrijednosti ili potporama za privremenu obustavu
  3. Ova potpora odnosi se i na djelatnike koji nisu izravno uključeni u ribolov ili proizvodni proces. Bitno je samo da se dokaže da su zaposlenici u pravnom subjektu koji ima pravo na ovu potporu, bilo da rade u računovodstvu, tehničkoj službi, transportu…
  4. U onim slučajevima u kojima poduzetnik ima pravo na potpore iz drugih izvora, sredstva iz ove potpore se mogu uplatiti, ali ukupni zbroj sredstava ne smije prijeći najviši dozvoljeni iznos. U tom slučaju kod utvrđivanja najvišeg mogućeg iznosa primjenjuje se gornja granica potpore koja je najviše u odnosu na gornje granice onih sektora u kojima poduzetnik djeluje i prima potporu na temelju Privremenog okvira za dodjelu potpora

Privremena obustava ribolova

Iako još uvijek ne znamo stav Europske komisije oko našeg Privremenog okvira za dodjelu potpora, znamo da su i oni povukli neke mjere kojima je cilj pomoći riibarskom sektoru u ovoj krizi. U sklopu tih mjera naše Ministarstvo poljoprivrede će proglasiti plaćene privremene obustave ribolova. Prva se odnosi na plivarice i izlov sitne plave ribe koji će trajati od 8. travnja do 1. svibnja 2020. godine.

Koće imaju plaćenu privremenu obustavu ribolova od 15. travnja do 16. svibnja.

Ovo su mjere koje vrijede za sve, ali NISU OBAVEZNE!

Oni koji žele sudjelovati u tom će se razdoblju morati držati nekih pravila. Njihov brod morat će cijelo vrijeme plaćene obustave biti vezan i neće smjeti obavljati niti jedan oblik ribolova. Čak ni članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost. A da bi plovilo moglo sudjelovati mora moći dokazati minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenim obustavama, mogu tijekom tog razdoblja slobodno obavljati ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.

Svi ribari koji razmišljaju o ovim potporama moraju znati da se one ranije provedene privremene obustave ne računaju u maksimalno vremensko trajanje koje se ranije moglo financirati. To znači da se svi oni plivaričari koji su već iskoristili 6 mjeseci plaćene privremene obustave mogu prijaviti i za ovu mjeru.


I pritom treba biti brz jer plivaričari koji žele sudjelovati moraju poslati obavijest na eufondovi.ribarstvo@mps.hr zaključno s 8. travnja, dok koćari imaju vremena do 14. travnja.

 

U prilogu donosimo Obrazloženja Ministarstva poljoprivrede i pojašnjenje načina izračuna potpora za privremenu obustavu

OBRAZLOŽENJE KORIŠTENJA MJERE PRIVREMENE OBISTAVE RIBOLOVA

  1. Uvjeti prihvatljivosti koji su bili u ranijim Privremenim obustavama VRIJEDE i sada; plovilo mora biti vezano cijelo vrijeme ovih privremenih (ovisno o segmentu, i u slučaju da plovilo ide u ribolov i jedan dan, potpora se neće moći ostaviti) i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova, u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu i ostale opće uvjete prihvatljivosti koje se primjenjuju kod provedbe mjere I.9. Privremena prekid ribolovnih aktivnosti
  2. Potpora će u slučaju plivaričarskog ribolova biti dodijeljena za 23 dana, dok za koće traje 30 dana.
  3. U slučaju kada su ovlaštenici povlastice (ribari) korisnici potpore za plaće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), u slučaju sudjelovanja na privremenoj obustavi mogu ostvariti potporu SAMO ZA PLOVILO, dok za ribare NE MOGU. S obzirom da se potpora HZZ-a ostvaruje mjesečno, moguće je podnošenje zahtjeva HZZ-u za ostale mjesece, osim za travanj te u slučaju koćarskog ribolova i za svibanj. U tome slučaju moguće je ostvariti potporu za ribare kroz privremenu obustavu. TOČNIJE, POTPORE SE NE MOGU DUPLICIRATI I ODLUKA JE NA RIBARIMA KOJU POTPORU ŽELE OSTVARITI, ALI JE MOGUĆE OSTVARIVANJE SAMO JEDNE POTPORE. PONAVLJAMO, NAKNADA ZA PLOVILO NIJE UPITNA
  4. Posada za koju se ostvaruje potpora kroz privremenu obustavu u slučaju brodova mora biti na Popisu posade, dok j
  5. U slučaju da korisnici ostvaruju potporu kroz potpore male vrijednosti i/ili nove državne potpore, to se ne oduzima od iznosa naknade za privremenu obustavu (niti za plovilo niti za ribare). ODNOSNO MOGUĆE JE DOBITI SVE NAVEDENE POTPORE U OVOME PASUSU BEZ ODUZIMANJA
  6. Isplate potpora: Radi se o prioritetnoj mjeri u provedbi mjera pomoći sektoru, i cilj nam je da se isplate odrade tijekom srpnja, a ovisno o podnošenju Zahtjeva za isplatu od ribara
...