I NMEA standard treba nadograđivati

BN 241
| 5.10.2021 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike, Navico, Garmin


Cilj NMEA je da sve nove protokole, rečenice i standarde pregleda čim veći broj relevantnih ustanova i komiteta kao dio njihovog doprinosa u stvaranju što kvalitetnijih protokola komunikacije

Protokol komunikacije kojega danas koristi gotovo sva elektronika na brodicama i jahtama svoje početke bilježi u davnoj 1983. godini. Naravno radi se o NMEA (National Marine Electronics Association) protokolu i to NMEA 0183 kao prvom s kojim je ova udruga za razvoj brodske elektronike krenula. Iako je uz NMEA 0183 protokol razvijeno i nekoliko novih protokola poput NMEA 2000, i najnoviji OneNet, on se i dalje ravnopravno koristi kao vrlo koristan protokol za navigacijsku elektroniku. Mnoge zainteresirane strane u ovoj priči zauzele su se za to da NMEA postane vrlo važan element sigurnosti na moru, povezan na razinama standardizacije kroz asocijacije elektronike poput IEC (International Electrotechnical Commision) i ISO (International Organ ... (više u tiskanom i CD izdanju)